Güzelce Kasım Paşa

Güzelce Kasım Paşa (ö. 1543, Gelibolu), Osmanlı asker ve yönetici.

Devşirme olarak Enderun'da yetişti. Yavuz Sultan Selim tahta çıkınca (1512), rikap ağalığıyla dış hizmete çıkarıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad Seferi'ne (1521) katılarak büyük yararlılık gösterdi. Halep sancak beyliğine, Karaman, ardından da Anadolu Beylerbeyliği'ne atandı. Rodos Kuşatması'na (1522) katıldı. Kalenin fethinden sonra, kısa bir süre Mısır valiliğinde bulundu (1523). Görevini Ahmet Paşa'ya devrederek İstanbul'a döndü. Ahmet Paşa'nın orada başlattığı ayaklanma bastırıldıktan sonra 1524'te ikinci kez Mısır valiliğine gönderildi. Buradaki karışıklıkların üstesinden gelemediği için 1526'da görevden alındı. Aynı yıl Kanuni'nin Budin Seferi'ne katıldı. Budin muhafızı olarak kenti Wilhelm von Roggendorf komutasındaki Avusturya kuvvetlerine karşı başarıyla savundu (1531).

İkinci vezirliği yükseltilerek döndüğü İstanbul'da sadaret kaymakamı oldu ve padişah tarafından Haliç'te yeni yerleşimler kurmakla görevlendirildi; bugünkü Kasımpaşa semti sonradan, burada önemli imar hareketleri, cami vb binalar yaptırmış olan onun adıyla anılmaya başladı.[1] Ayrıca, yine aynı bölgede 1515'ten beri bitirilmesine çalışılan tersane yapımını tamamlattı ve gelişimi için çaba harcadı.

Mora sancakbeyliğine atanınca (1537), henüz alınamamış olan buradaki Benefşe (Monambasia), Anadolu (Nafplion) gibi Venedik kalelerini ele geçirerek yarımadanın fethini tamamladı. 1541'de emekliye ayrılarak Gelibolu'ya yerleşti.

Macaristan’ın Pecs şehrinde 16. yüzyılda yapılan Gazi Kasım Paşa Camii'nin kurucusunun o yıllarda yaşadıkları bilinen Kasım paşalardan hangisi olduğu hususunda bazı tereddütler vardır.[2]

Kaynakça

  1. "Kasımpaşa", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Tarih Vakfı, 1994. ISBN 975-7306-00-2.
  2. Güzelce Kasım Paşa, TDV İslam Ansiklopedisi.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.