Güzel Sanatlar Birliği

Türkiye'de mimarlık

Güzel Sanatlar Birliği İstanbul’lu sanatçıların 1909 yılında kurdukları bir örgütlenmedir. Mimarlık bölümüne ek olarak diğer sanat dalları da mevcut idi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Saraya Bağlı Mimarlar anlamında gelen Hassa Mimarlar Ocağı, bu topraklar üzerindeki ilk mimarlık örgütlenmesi sayılabilir. Modern anlamda bir mimarlar birliği 1908 yılında Mimar Kemalettin Bey’in öncülüğünden kurulan Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’dir.[1] Hem Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin hem de Güzel Sanatlar Birliği’nin kurulmasında II. Meşrutiyet’in getirdiği özgürlükler etkili olmuştur. 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet ve kabul edilen anayasanın dernek kurma özgürlüğü getirmesi her iki derneğin kurulması imkanını doğurmuştur.

İlk olarak Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ismiyle 1909 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi mezunları tarafından kurulmuş olan bu örgütlenme, 9 Mart 1927 tarihinden itibaren Güzel Sanatlar Birliği ismiyle yeniden örgütlenmiştir. Bu organizasyon altında mimarlık alanının yanı sıra resim, heykel ve süsleme bölümleri yer alıyordu. Güzel Sanatlar Birliği mimarlık bölümü daha sonradan 1934 yılında Türk Mimarlar Cemiyeti’nin İstanbul şubesi olmuştur.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.