Güreş

Güreş, uygulayıcılarının birbirlerine vurmaksızın rakiplerini yenmeye çalıştıkları bir spor türü. Güreş tarihteki en eski sporlardan biridir ve zamanla farklı stil ve formları geliştirilmiştir. Güreş genellikle dövüş sanatları arasında değerlendirilir.

Güreş
Antik Yunan güreşi (Pankreas)
Birlik Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği
Olimpiyatlar Grekoromen ve Serbest güreş

Ulusal stiller

Güreşte pek çok ulusal stil gelişmiştir.

  • Türkiye'de - Yağlı Güreş, Karakucak Güreşleri, Aba Güreşleri
  • Japonya'da - Sumo Güreşi, Puroresu
  • Moğolistan'da - Moğol Güreşi
  • ABD'de - Profesyonel Güreş
  • Hindistan'da - Pehlwani
  • Meksika'da - Lucha Libre

Türk halk kültüründe güreş

19. yüzyılda Osmanlı güreşçileri V&A Galerisi, Londra

Güreşçi veya Güreşmen (Pehlivan) adı verilen kişiler Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Kahraman, evleneceği kızın babasıyla güreşir ve yener. Yiğitler altı yaşındayken güreşmeye ve büyüklerini yenmeye başlarlar. Manas destanında yer alan Koşay Han gelmiş geçmiş pehlivanların en iyisi olarak kabul edilir. Hanname’de ise Uluğ Arslan Han pehlivanların atası olarak yad edilir. Bu pehlivan tam 1200 yaşındadır. Güreş sözcüğünün efsanevi Türk Hakanı Gür Han’ın ismi ile benzeşmesi de dikkat çekicidir.[1]

Dış bağlantılar

Dipnotlar

  1. Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.