Günlük hareket

Günlük hareket, Yer'in kendi ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru dönmesinin sonucu olarak gökyüzünün doğudan batıya doğru günlük olarak hareket ediyor ve gökcisimlerinin doğuyor ya da batıyor gibi görünmesidir. Bu görünen hareketin ekseni Yer'in dönme ekseniyle çakışır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.