Güney Kore'de din

Güney Kore'de din, Güney Korelilerin salt çoğunluğunun (2015 itibarıyla %56.9) bir dini organizasyona resmi üyeliği bulunmamasıyla birlikte; dini bir örgüte üye olanlar arasında Protestanlık, Budizm ve Roma Katolikliği hakimdir. 2015 yılında yapılan ulusal nüfus sayımına göre nüfusun %19,7'si Protestanlığa, %15,5'i Budizm'e (Kore Budizmi),%7,9'u Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı; toplamda Kore nüfusunun %27.6'sı Hristiyanlık dinine tabi.


Güney Kore ulusal nüfus sayımına göre 2015 dini inançları[1]

  Resmi din yok, Sinizm, Kore Konfüçyüsçülüğü, kayıtsız gruplar (%56.9)
  Protestanlık (%19.7)
  Kore Budizmi (%15.5)
  Katolik Kilisesi (%7.9)

Eski zamanlarda Budizm etkili olmuştur ve Hristiyanlık, 18. ve 19. yüzyılda zaten nüfusun büyük bölümünü ikna etmişti, ancak Güney Kore toplumunun içinde bulunduğu derin dönüşümlerin bir parçası olarak, yalnızca 20. yüzyılın ortalarına kadar hızla büyümüştür, geçtiğimiz yüzyılın ardından 2000'lerden itibaren biraz gerileme göstermiştir. Yerli şamanik dinler (yani Sinizm) popüler olmaya devam etmektedir ve ilişkisiz olanın büyük bir bölümünü temsil edebilmektedir. Nitekim, 2012'de yapılan bir ankete göre, nüfusun yalnızca %15'i "ateizm" anlamında dindar olmadığını beyan etti.[2] 2015 nüfus sayımına göre, ilişkisiz olanların oranı gençler arasında daha yüksek, 20'li yaşlar arasında yaklaşık %65, örgütlü dinlerin azalmasında ilerici bir eğilime işaret ediyor.[3]

Kaynakça

  1. South Korea National Statistical Office's 19th Population and Housing Census (2015): "Religion organisations' statistics". Retrieved 20 December 2016
  2. WIN-Gallup International: "Global Index of Religiosity and Atheism 2012" 21 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
  3. Kim Han-soo, Shon Jin-seok. 신자 수, 개신교 1위… "종교 없다" 56% 12 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. The Chosunilbo, 20/12/2016. Retrieved 02/07/2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.