Güney Amerika levhası

Güney Amerika levhası, Güney Amerika'yı kapsayan bir levha tektoniğidir. Doğusunda Atlantik Ortası Sırtı bulunmaktadır. Doğusunda ise sınır levhası olan Afrika levhası bulunmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.