Gündüz Bey

Gündüz Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyidir.[2] Bay-Atlı Hasan bin Mahmûd'un Câm-ı Cem-Âyîn,[3] Âşıkpaşazâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osman,[1] ile Neşrî'nin Kitâb-ı Cihannümâ[4] isimli eserlerine göre Ertuğrul'un oğlu olup, Ay-Doğdu[1] adında bir oğlunun olduğunu Âşıkpaşazâde Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eserinde bildirilmektedir.

Gündüz Bey
Çocukları Ay-Doğdu,[1] Aktimur Bey
Tam ismi
Ertuğrul Gazi oğlu Gündüz Bey
Hanedan Kayı Boyu
Babası Ertuğrul Gazi
Annesi Halime Hatun
Doğum ?
Söğüt
Ölüm 1299
İnegöl
Dini İslam

Kaynakça

  1. İnalcık, Halil, 2007; sf. 489.
  2. İnalcık, Halil (2007). "Osmanlı Beyliği'nin Kurucusu Osman Beg". Belleten. Ankara. 7 (261): 483, 488-490.
  3. İnalcık, Halil, 2007; sf. 488.
  4. İnalcık, Halil, 2007; sf. 490.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.