Gülşah Hatun

Gülşah Hatun (ö.1480) , Osmanlı padişahı II. Mehmed'in dördüncü eşi. Karamanoğulları Beyliği'nden İbrahim Bey'in kızı, Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa'nın annesidir. Türbesi kayinbabasi II. Murad'in tarafından yaptırılmış Camii'de bulunmaktadır. [1]

Kaynakça

  1. Osmanlı Tarihi, II. Cilt, 10. baskı, sf: 108, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.