Gülşah Hatun

Gülşah Hatun (ö.1487), Osmanlı padişahı II. Mehmed'in dördüncü eşi.

Karamanoğulları Beyliği'nden İbrahim Bey'in kızı ya da cariye olduğuna dair görüşler vardır. Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa'nın annesidir. Oğlunun sancakbeyliği görevi esnasında 1466-1474 arasında Konya ve Karaman'da bulundu. Oğlu Şehzade Mustafa'nın 1474 yılında vefatı üzerine Bursa'ya gitti. Hayatını kaybettiği 1487 yılına kadar burada yaşadı[1]. Türbesi kayınbabası II. Murad'in tarafından yaptırılmış Camii'de bulunmaktadır[2].

Kaynakça

  1. Sakaoğlu, Necdet (2015). "Bu Mülkün Kadın Sultanları". İstanbul: Alfa Tarih. s. 173,174. ISBN 978-605-171-079-2.
  2. Osmanlı Tarihi, II. Cilt, 10. baskı, sf: 108, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.