Görünmez Kentler

Görünmez Kentler (Le Città Invisibili) Italo Calvino'nun 1972 yılında yayınladığı yapıtıdır.

Kitapta, Marko Polo ile Kubilay Han'ın satranç oyunları esnasında gerçekleşen sohbetlerini konu alır. Sohbetler Marko Polo'nun gezileri üzerinedir. Anlatılan yerler, her birine bir kadın ismi verilmiş kurmaca kentlerdir. Calvino, anlatıyı göstergeler üzerine kurmuştur ve kitap göstergebilim açısından temel yazınsal yapıtlar arasında yer alır. Yapıtta, diyalektik ikili karşıtlıklar ön plandadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.