Gönüllülük

Gönüllülük, zorlama ya da baskı sonucu yapılana karşıt olarak, bir kişinin özgür irade ile yaptığı aktiviteyi tanımlayan kavram. İnsanların bir arada yaşamasını sağlayan toplumsal sözleşmeler gönüllücülük esasına göre gerçekleşmektedir.

Hakkında

Liberteryenist filozoflara göre, birçok legal sistemde görüldüğü üzere, bir kişinin bir organizasyona veya siyasi partiye bağlayıcı etkisinin bulunabilmesi için gönüllülük esasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Anarşist düşünürlere göre de toplumu oluşturan bireyler eylemlerini bu esasa göre dizayn etmelidir.

Bunun dışında hukuki davalarda da bu esas aranmaktadır. Örneğin, hüküm giyen bir suçlu, o ülkedeki hukuk sisteminde suç olarak tanımlanan bir eylemi "gönüllü" olarak işlemişse daha fazla ceza alabilmektedir.[1]

Kaynakça

  1. AW Alschuler (1979), Plea bargaining and its history, Ocak 1979, Erişim tarihi: 3 Eylül 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.