Gönüllü toplum

Gönüllü toplum, tüm mal (sokaklar, parklar, vb.) ve hizmetlerin (mahkemeler, polis, vb.) özel veya kooperatif mülkiyet gibi gönüllü yollarla sağlandığı bir düzeni ifade eder. Bu tür bir toplumda, mahkemeler yerini arabulucu kuruluşlara bırakırken polisin yetkilerini özel güvenlik birimleri üstlenmektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.