Gönüllü sektör

Gönüllü sektör (ayrıca kâr amacı gütmeyen sektör olarak da bilinir), kâr amacı gütmeyen kuruluşlar [1] ve sivil toplum örgütleri tarafından üstlenilen sosyal faaliyetleri kapsar. Bu sektör ayrıca özel ve kamu sektörünün aksine üçüncü sektör [2] olarak da tanımlanır

Dipnotlar

  1. PotÀuček, M. (1999) Not Only the Market: The Role of the Market, Government, and the Civic Sector. Central European University Press. p. 34.
  2. See for example: Evers, Adalbert; Laville, Jean-Louis, (Edl.) (2004). The Third Sector in Europe. Globalization and welfare. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781843769774. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.