Gökırmak

Gökırmak Kızılırmak'ın en büyük kollarından biridir. Batı-Doğu doğrultusunda uzanır. Kastamonu ili sınırları içerisinde Ilgaz Dağı'nın kuzey yamaçlarında doğar. Kastamonu, Taşköprü, Hanönü, Boyabat, Durağan'dan geçerek Kızılırmak'a ulaşır. Bahsedilen bölgelerden kaynaklanan Akkaya, Karadere, Uludere, Daday, Kastamonu, Karasu, Alpagut, Ağçıkavak, Çit, Çakmak, Çana, Hamzaoğlu, Küre ve Kavakpazarı Çaylarını da alarak Boyabat yönüne doğru devam eder.Durağan'dan sonra Kızılırmak'a karışır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.