Göğüs ağrısı

Göğüs ağrısı, göğüste, tipik olarak göğsün ön tarafında ağrı veya rahatsızlıktır.[1] Keskin, künt, baskı, ağırlık veya sıkma olarak tanımlanabilir.[2] İlişkili semptomlar, mide bulantısı, terleme veya nefes darlığı ile birlikte omuz, kol, üst karın veya çenede ağrı olabilir.[1][2] Kalple ilgili ve kalple ilgili olmayan ağrı olarak ikiye ayrılabilir.[1][3] Kalbe yetersiz kan akışı nedeniyle oluşan ağrı, anjina pektoris olarak da adlandırılır.[4] Diyabet hastaları veya yaşlılar daha az belirgin semptomlara sahip olabilir.[2]

Bu sayfa, İngilizce Chest pain maddesinden çevrilmektedir.
Siz de yardım etmek istiyorsanız ya da çeviri yarıda kalmışsa, çalışmaya katılan kişilerle veya çeviri grubu ile iletişime geçip, sayfanın durumunu onlara sorabilirsiniz.
Sayfanın geçmişine baktığınızda, sayfa üzerinde çalışma yapanları görebilirsiniz.
Göğüs ağrısı
Kalp krizinden kaynaklanan ağrının olası yeri
Uzmanlık Acil Tıp Dahiliye

Ciddi ve nispeten yaygın nedenler arasında akut koroner sendrom mesela kalp krizi (% 31), Akciğer emboli (% 2), pnömotoraks, perikardit (% 4), aort diseksiyonu (% 1) ve özofagus rüptürü gibi sayılabilir.[2] Diğer yaygın nedenler arasında gastroözofageal reflü hastalığı (% 30), kas veya iskelet ağrısı (% 28), zatürre (% 2), zona (% 0.5) ve anksiyete bozuklukları sayılabilir.[2][5] Göğüs ağrısının nedeninin belirlenmesi kişinin tıbbi geçmişine, fizik muayenesine ve diğer tıbbi testlere dayanmaktadır.[2] Bununla birlikte, kalp krizlerinin yaklaşık% 3'ü başlangıçta gözden kaçmaktadır.[1]

Göğüs ağrısının tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır.[1] İlk tedavi genellikle aspirin ve nitrogliserin ilaçlarını içerir.[1][6] Tedaviye yanıt genellikle ağrının kalp ile ilgili olup olmadığını göstermez.[1] Nedeni net olmadığında, kişi daha ileri değerlendirme için sevk edilebilir.[2]

Göğüs ağrısı acil servise gelen sorunların yaklaşık% 5'ini temsil eder.[2] Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 8 milyon kişi göğüs ağrısıyla acil servise gidiyor.[1] Bunların yaklaşık% 60'ı ya hastaneye yatırılır ya da bir gözlem birimine kabul edilmektedir.[1] Amerika Birleşik Devletleri'nde göğüs ağrısı için acil ziyaretlerin maliyeti yılda 8 milyar dolardan fazladır.[5] Göğüs ağrısı, çocukların acil servise gitmelerinin yaklaşık% 0,5'ini oluşturur.[7]

Belirti ve Bulgular

Göğüs ağrısı, altta yatan tanıya bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Göğüs ağrısı da yaşa, cinsiyete, kiloya ve diğer farklılıklara göre kişiden kişiye değişebilir.[1] Göğüs ağrısı göğüste bıçaklanma, yanma, ağrı, keskin veya basınç benzeri bir his olarak ortaya çıkabilir.[1][8] Göğüs ağrısı, vücudun diğer birkaç bölgesine de yayılabilir veya hareket edebilir. Buna boyun, sol veya sağ kollar, boyun omurgası, sırt ve üst karın dahildir.[9] Göğüs ağrısıyla ilişkili diğer semptomlar mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, nefes darlığı, anksiyete ve terlemeyi içerebilir.[1][8] Göğüs ağrısının tipi, şiddeti, süresi ve ilişkili bulguları tanıya ve daha ileri tedaviye rehberlik edebilir.

Ayırıcı Tanı

Göğüs ağrısının nedenleri ciddi olmayandan ciddiye ve yaşamı tehdit edecek şekilde değişir.[10]

Yetişkinlerde göğüs ağrısının en yaygın nedenleri şunlardır: gastrointestinal (% 42), koroner arter hastalığı (% 31), kas-iskelet sistemi (% 28), perikardit (% 4) ve Akciğer embolisi (% 2).[11] Diğer daha az yaygın nedenler arasında zatürre, akciğer kanseri ve aort anevrizmaları yer alır.[11] Göğüs ağrısının psikojenik nedenleri arasında panik ataklar; ancak bu bir dışlama tanısıdır.

Çocuklarda göğüs ağrısının en yaygın nedenleri kas-iskelet sistemi (% 76-89), egzersize bağlı astım (% 4-12), gastrointestinal hastalık (% 8) ve psikojenik nedenlerdir (% 4).[12] Çocuklarda göğüs ağrısının doğuştan nedenleri de olabilir.

Koroner arterlerin tıkanması kalp krizine neden olabilir

Kardiyovasküler

 • Akut koroner sendrom
  • Kararlı veya kararsız anjina
  • Miyokard infarktı ("kalp krizi"): İnsanlar genellikle göğüste baskı veya sıkışma hissinden şikayet ederler.[1] Diğer ilişkili semptomlar şunlardır: aşırı terleme, bulantı, kusma ve halsizlik.[1] Göğüs ağrısı, daha çok sol ventrikül bozukluğu nedeniyle ön infarkt ile ilişkilidir; alt infarkt daha yaygın olarak bulantı, kusma ve vagus sinirinin tahrişine bağlı aşırı terleme ile ilişkilidir; yan infarkt sol kol ağrısı ile ilişkilidir.
 • Prinzmetal anjina: Göğüs ağrısına koroner vazospazm neden olur. 50 yaşın altındaki kadınlarda daha yaygındır. Kişi genellikle istirahatte göğüs ağrısından şikayet eder. Kişiyi uykudan uyandıran sabah erken saatlerde meydana gelebilir.
 • Kokain kullanımı: Arteryoskleroz riski çok az olan veya hiç olmayan bir kişi travmatik olmayan göğüs ağrısı ile başvurduğunda bu durumdan şüphelenilir. Kokain kullanılması, koroner arterlerin vazokonstriksiyonuna neden olarak kalp krizine benzer göğüs ağrısına neden olabilir. Kokain kullanımından sonraki bir saat içinde semptomlar ortaya çıkabilir.
 • Aort Stenozu(darlığı): Bu durum, kişinin altta yatan konjenital(doğuştan) biküspit kapak, aort sklerozu veya romatizmal ateş öyküsü olduğunda ortaya çıkar. Göğüs ağrısı genellikle fiziksel aktivite sırasında olur. Senkop(bayılma) geç bir semptomdur. Kalp yetmezliğinin belirti ve semptomları da mevcut olabilir. Oskültasyonda, yüksek ejeksiyonlu sistolik üfürüm en iyi sağ ikinci interkostal boşlukta duyulabilir ve boyundaki karotis artere yayılır. Şiddetli darlıkta ikinci kalp sesinin çiftleşmesi duyulur.
 • Hipertrofik kardiyomiyopati: Sol ventrikülün dışarı çıkış obstrüksiyonuna neden olan interventriküler septumun hipertrofisidir. Dispne(nefes darlığı) ve göğüs ağrısı genellikle günlük aktiviteler sırasında ortaya çıkar. Bazen senkop (bayılma) olabilir. Fizik muayenede önemli bulgular şunları içerir: yüksek sistolik üfürüm ve palpabl presistolik dördüncü kalp sesine bağlı palpabl üçlü apikal nabız.
 • Aort diseksiyonu: Sırta yayılan şiddetli göğüs ağrısı ile karakterizedir. Genellikle Marfan sendromu ve hipertansiyon ile ilişkilidir. Muayenede, eşit olmayan radyal nabızlarla aort yetmezliğinin üfürümü duyulabilir.[13]
 • Perikardit: Bu durum, coxsackie virüsü ve ekovirüs, tüberküloz gibi viral enfeksiyon, otoimmün hastalık, üremi ve miyokard infarkt sonrası (Dressler sendromu) olabilir. Göğüs ağrısı genellikle doğası gereği plöritiktir (solunumla ilişkili), yatarken ağırlaşır ve öne oturarak rahatlar ve bazen ateş eşlik eder. Oskültasyonda perikardiyal sürtünme sesi duyulabilir.
 • Kalp Tamponadı
 • Aritmi: Atriyal fibrilasyon ve diğer bazı aritmiler göğüs ağrısına neden olabilir.
 • Myokardit
 • Mitral kapak prolapsusu sendromu: Etkilenenler, genellikle keskin kalitede, kalp tepesinde lokalize ve yatarken hafifleyen göğüs ağrısı ile gelen zayıf kadınlardır. Diğer semptomlar şunları içerir: nefes darlığı, yorgunluk ve çarpıntı. Oskültasyonda, orta sistolik klik ve ardından geç sistolik üfürüm, kişi ayakta durduğunda daha yüksek sesle duyulabilir.
 • Aortik Anevrizma

Solunum sistemi

 • Astım, akciğerlerin hava yollarının uzun süreli iltihaplı bir hastalığıdır. Değişken ve tekrarlayan semptomlar, geri dönüşlü hava akımı obstrüksiyonu ve bronkospazm ile karakterizedir. Belirtiler arasında hırıltılı solunum, öksürük, göğüste sıkışma ve nefes darlığı yer alır. Göğüs ağrısı genellikle yorucu bir aktivite veya ağır egzersiz sırasında ortaya çıkar.
 • Bronşit
 • Akciğer emboli: Yaygın belirti ve semptomlar nefes darlığı, plöritik göğüs ağrısı, öksürük sırasında balgamda kan ve alt ekstremite şişmesidir. Risk faktörleri şunları içerir: son ameliyat, malignite ve yatalak durum. Embolinin kaynağı genellikle venöz tromboembolizmden gelir.
 • Zatürre
 • Hemotoraks
 • Pnömotoraks: Pnömotoraks gelişme riski daha yüksek olanlar, amfizem gibi altta yatan akciğer hastalıkları olan uzun boylu, zayıf sigara içen erkeklerdir. Etkilenenler, aynı tarafın omzuna yayılan keskin bir göğüs ağrısına sahip olabilir. Fizik muayenede göğsün etkilenen tarafında hiper rezonans ve nefes seslerinde kayıp görülür.
 • Plörezi[11]
 • Verem
 • Soluk Borusu İltihabı (Tracheitis)
 • Akciğer kanseri
Gastroözofageal reflü hastalığı, yetişkinlerde göğüs ağrısının yaygın bir nedenidir.

Gastrointestinal

 • Gastroözofageal reflü hastalığı: Ağrı, uzanırken veya yemekten sonra şiddetlenir. Kişiler bunu mide ekşimesi olarak tanımlayabilir. Ayrıca mideden acı içerikler tatmaktan da şikayet edebilirler.[11]
 • Akalazya, nutcracker özofagus ve yemek borusunun diğer hareket bozuklukları
 • Yaygın özofagus spazmı: Kalp kaynaklı göğüs ağrısının aksine yemek borusu ağrısı aktiviteyle ilgili değildir. Ağrı genellikle sıcak veya soğuk suyun içilmesiyle ilişkilidir.[11]
 • Özofagus yırtılması: Etkilenenler genellikle boyundan üst karına doğru başlayan ani, şiddetli ve sürekli ağrıdan şikayet ederler. Ağrı, yutulduğunda şiddetlenir. Muayenede, yemek borusundan cilt altı dokuya serbest hava girdiği için cilt altı amfizem nedeniyle boyunda şişlik ve krepitasyon hissedilebilir.
 • Özofajit: Özofajitin birçok nedeni vardır. Candida albicans'ın neden olduğu özofajit genellikle kemoterapi veya HIV hastalarında bulunur. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaç ve alendronat gibi ilaçlar, düzgün şekilde yutulmadığı takdirde özofajite neden olabilir.[11]
 • Fonksiyonel dispepsi
 • Hiatal herni
 • Jackhammer özofagus (hiper kontraktil peristalsis): Yoğun, uzun süreli özofagus kası spazmı.[14][15]
 • Akut kolesistit: Doktor parmağını karnın sağ subkostal bölgesine yerleştirdiğinde kişinin soluk almayı ani durduğu pozitif Murphy bulgusu ile karakterize edilir.
 • Akut pankreatit: Alkol kullanımı öyküsü, kolelitiazis (safra kesesindeki taşlar) ve hipertrigliseridemi pankreatit için risk faktörleridir. Üst karın bölgesinde sürekli, sıkıcı bir ağrıdır.
 • Perfore peptik ülser: Daha sonra peritonite (karın organlarını çevreleyen dokuların iltihaplanması) dönüşen üst karında ani başlayan şiddetli ağrı.
 • Akut gastrit[11]

Göğüs Duvarı

 • Kostokondrit veya Tietze sendromu: Bir kostokondral bağlantının iltihabı. Göğsün herhangi bir hareketi veya palpasyonu semptomları yeniden oluşturabilir.
 • Spinal sinir sorunu
 • Fibromiyalji
 • Göğüs duvarı problemleri
 • Radikülopati
 • Prekordiyal yakalama sendromu: Genellikle kalp hastalığı ile karıştırılan keskin, lokalize göğüs ağrısının başka bir iyi huylu ve zararsız şekli.
 • Meme hastalıkları
 • Herpes zoster (zona): Genellikle tek taraflı dermatom dağılımında göğüste yanma hissi olarak tanımlanır. Bununla birlikte, ağrı genellikle karakteristik kızarıklık görünmeden önce ortaya çıktığı için teşhis zor olabilir.
 • Tüberküloz
 • Kireçlenme
 • Bornholm hastalığı
 • Kaburga kırığı[11]

Psikolojik

Diğer

 • Hiperventilasyon sendromu: Genellikle göğüs ağrısı ve parmak uçlarında ve ağız çevresinde karıncalanma hissi ile kendini gösterir.
 • Da kosta sendromu
 • Karbonmonoksit zehirlenmesi
 • Sarkoidoz
 • Kurşun zehirlenmesi
 • Sarkmış intervertebral disk
 • Torasik çıkış sendromu
 • Bazı ilaçların yan etkisi

Tanı

Öykü

Bir kişinin risk faktörlerini bilmek, göğüs ağrısının ciddi nedenlerini elemek için son derece yararlı olabilir. Örneğin, kalp krizi ve torasik aort diseksiyonu 30 yaşın altındaki sağlıklı bireylerde çok nadirdir, ancak ileri yaş, sigara, hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı veya inme öyküsü, pozitif aile öyküsü (erken ateroskleroz, kolesterol bozuklukları, erken yaşta kalp krizi) ve diğer risk faktörleri gibi önemli risk faktörleri olan kişilerde önemli ölçüde daha yaygındır. Bir veya iki omuza veya kola yayılan göğüs ağrısı, fiziksel aktiviteyle ortaya çıkan göğüs ağrısı, bulantı veya kusmayla ilişkili göğüs ağrısı, terleme veya terlemenin eşlik ettiği göğüs ağrısı veya "basınç" olarak tanımlanan göğüs ağrısı gibi semptomların varlığı Akut koroner sendromla veya kalp kasına yetersiz kan akışı ilişkili olması daha yüksek bir olasılığa sahiptir. Ancak bu semptomlar olmasa bile göğüs ağrısı, akut koroner sendromun bir işareti olabilir. Öyküdeki diğer ipuçları, miyokard enfarktüsü şüphesini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunlar "keskin" veya "bıçaklanma" olarak tanımlanan göğüs ağrısını, doğası gereği pozisyonel veya plöritik olan göğüs ağrısını ve palpasyonla başlayan göğüs ağrısını içerir. Bununla birlikte, akut koroner sendromun hem atipik hem de tipik semptomları ortaya çıkabilir ve genel olarak, akut koroner sendrom tanısını dışlamak için bir hikaye tek başına yeterli olamaz. Bazı durumlarda göğüs ağrısı, akut kardiyak bir olayın semptomu bile olmayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde miyokard enfarktüsü geçiren kişilerin tahminen% 33'ü göğüs ağrısı göstermemektedir ve gecikmiş tedavinin bir sonucu olarak önemli ölçüde daha yüksek bir ölüm oranı taşımaktadır.

Fizik Muayene

Dikkatli tıbbi öykü ve fiziksel muayene, tehlikeli olanları önemsiz hastalık nedenlerinden ayırmak için gereklidir ve göğüs ağrısının yönetimi, araştırmaları yoğunlaştırmak için özel birimlerde (tıbbi değerlendirme birimleri olarak adlandırılır) yapılabilir. Bazen, görünmez tıbbi belirtiler, tanıyı belirli nedenlere yönlendirir örneğin kardiyak iskemideki Levine'nin bulgusu gibi. Bununla birlikte, akut koroner sendrom durumunda üçüncü bir kalp sesi, terleme ve hipotansiyon en güçlü ilişkili fizik muayene bulgularıdır. Ancak bu işaretler prognostik ve tanısal değerleri açısından sınırlıdır. Kardiyak göğüs ağrısını düşündüren diğer fizik muayene bulguları hipertansiyon, taşikardi, bradikardi ve yeni kalp üfürümlerini içerebilir. Fiziksel muayene sırasında göğüs duvarı ile temas halinde tekrarlanabilen göğüs ağrısı, kalp dışı göğüs ağrısının daha çok göstergesidir, ancak yine de akut koroner sendromu tamamen ortadan kaldıramaz. Bu nedenle genel olarak tanıyı koymak için ek testler gerekir.

Acil serviste göğüs ağrısına tipik yaklaşım, en tehlikeli nedenleri dışlamayı içerir: kalp krizi, pulmoner emboli, torasik aort diseksiyonu, özofagus rüptürü, tansiyon pnömotoraks ve kardiyak tamponad. En ciddi nedenlerin ortadan kaldırılması veya doğrulanması ile ağrının kaynağının teşhisi yapılabilir. Genellikle, kesin bir neden bulunmaz ve daha sonra güvence sağlanır.

Risk Skorlaması

Akut Koroner Olayların Küresel Kaydı skoru ve başvuru anında gerçekleştirilen Miyokard Enfarktüsünde Tromboz(TIMI), kişileri akut koroner sendrom için düşük, orta ve yüksek risk gruplarına ayırmaya yardımcı olabilir. Ancak bu puanlar, risk gruplarına göre ayrılmış kişiler için yönetim rehberleri sağlamaz.

HEART puanı, kişileri düşük riskli ve yüksek riskli gruplara ayırır ve puana göre taburcu veya yatışı önerir.

HEART skoru
Kriterler Puan
Öykü
Yüksek şüphe +2
Orta şüphe +1
Az Şüphe 0
EKG
Belirgin ST depresyonu +2
Özgün olmayan repolizasyon bozukluğu +1
Normal 0
Yaş
≥ 65 +2
45-65 +1
≤ 45 0
Risk faktörleri*
≥ 3 risk faktörü veya aterosklerotik hastalık geçmişi +2
1-2 risk faktörü +1
Bilinen risk faktörü yok 0
Troponin
≥ 3× normal sınır +2
1-3× normal sınır +1
≤ normal sınır 0
** hiperkolesterolemi, hipertansiyon, diabetes mellitus, sigara, obeziteyi içerir

Toplam Puan:

 • 0-3: % 2,5 advers kardiyak olay riski. Takip ile hasta taburcu edilebilir.
 • 4-6: % 20,3 advers kardiyak olay riski. Hastalar troponin eğilimi ve provokatif testler için hastaneye yatırılmalıdır.
 • ≥7: % 72,7 advers kardiyak olay riski, bu hastalarla erken invaziv önlemleri ve yatan hasta kardiyolojisi ile yakın koordinasyonu düşündürmektedir.

Akut koroner sendromdan ("kalp krizi") şüpheleniliyorsa, birçok kişi gözlem, sıralı EKG'ler ve zaman içinde kandaki kardiyak enzimlerin ölçümü için kısa süre hastaneye yatırılır. Zaman zaman, takipte yapılacak başka testler nedeni belirleyebilir.

Testler

Yukarıdakilere dayanarak, bir dizi test istenilenilebilir:

 • Bir elektrokardiyogram (EKG)
 • Göğüs radyografisi veya göğüs röntgeni sıklıkla yapılır
 • Ekokardiyografi, bilinen kalp hastalığı veya aort diseksiyonu olan hastalarda yararlı olabilir [8] [27]
 • Aort diseksiyonunun tanısında BT taraması kullanılır [27]
 • V / Q sintigrafisi veya BT pulmoner anjiyogram (pulmoner emboliden şüphelenildiğinde) [8]
 • Kan testleri:
  • Troponin I veya T (miyokardiyal hasarı belirtmek için)
  • Tam kan sayımı
  • Elektrolitler ve böbrek fonksiyonu (kreatinin)
  • Karaciğer enzimleri
  • Kreatin kinaz (ve birçok hastanede CK-MB fraksiyonu)
  • D-dimer (pulmoner emboli şüphesi varsa ancak düşük olduğunda)
  • Akut pankreatiti dışlamak için serum lipaz

Tedavi

Göğüs ağrısının yönetimi, ağrının altında yatan nedene ve bakım aşamasına göre değişir.

Hastane öncesi bakım

Göğüs ağrısı, acil tıbbi servislerin karşılaştığı yaygın bir semptomdur. Aspirin, akut koroner sendromu olan kişilerde sağkalımı artırır ve acil görevlilerinin yakın zamanda ciddi kanaması olmayan kişilerde bunu önermesi mantıklıdır. Geçmişte göğüs ağrısı olan çoğu insan için ilave oksijen kullanılmıştır, ancak oksijen satürasyonları % 94'ten az olmadıkça veya solunum sıkıntısı belirtileri olmadıkça gerekli değildir. Entonox, hastane öncesi ortamda acil personeli tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, etkinliği hakkında çok az kanıt vardır.

Hastanede bakım

Göğüs ağrısının hastanede bakımı, bir kişinin yaşamsal bulguları, hava yolu ve solunumu ve bilinç düzeyinin ilk araştırması ile başlar. Bu, ilk değerlendirmeye bağlı olarak EKG uçlarının, kardiyak monitörlerin, intravenöz hatların ve diğer tıbbi cihazların bağlanmasını da içerebilir. Bir kişinin öyküsü, risk faktörleri, fizik muayene, laboratuvar testleri ve görüntülemelerinin değerlendirilmesinden sonra şüpheli tanılara bağlı olarak yönetim başlar. Tanıya bağlı olarak kişi yoğun bakım ünitesine yerleştirilebilir, hastaneye yatırılabilir veya ayakta tedavi edilebilir. Kardiyak göğüs ağrısı veya akut koroner sendrom şüphesi olan veya pnömotoraks, pulmoner emboli veya aort diseksiyonu gibi diğer acil tanıları olan kişiler için, daha ileri tedavi için hastaneye yatış en çok önerilmektedir.

Ayakta tedavi

Kalp dışı göğüs ağrısı olan kişiler için, bilişsel davranışçı terapi ayaktan hasta bazında yardımcı olabilir. 2015 Cochrane incelemesi, bilişsel davranışçı terapinin, tedaviden sonraki ilk üç ayda göğüs ağrısı epizodlarının sıklığını azaltabileceğini bulmuştur. Gastroözofageal reflü hastalığına bağlı göğüs ağrısı olan kişiler için, bir proton pompası inhibitörünün en etkili tedavi olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, gastroözofageal reflü hastalığının neden olmadığı kalp dışı göğüs ağrısı olan kişilerde proton pompa inhibitörleri ile tedavinin plasebodan daha iyi olmadığı gösterilmiştir. Göğüs ağrısının kas-iskelet sistemi nedenleri için tedavi olarak genellikle manipülasyon terapisi veya kayropraktik tedavi, akupunktur veya artan egzersiz önerisi kullanılır. Çalışmalar, bu tedavilerin etkinliği konusunda çelişkili sonuçlar göstermiştir. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların kombinasyon terapisi ve evde egzersizlerle manipülasyon terapisinin kas-iskelet göğüs ağrısının tedavisinde en etkili olduğu gösterilmiştir.

Epidemiyoloji

Göğüs ağrısı, yaygın bir hastaneye başvuru problemidir. Birleşik Devletler'deki tüm acil servis ziyaretlerinin tahmini% 6'sından genel göğüs ağrısı sorumludur ve hastaneye yatış için en yaygın nedendir. Göğüs ağrısı, tüm ziyaretlerin% 1-3'ünü temsil eden birinci basamak kliniklerinde de çok yaygındır. ABD'de göğüs ağrısı nedeniyle acil servis ziyaretlerinin oranı 1999'dan 2008'e% 10 düştü. Ancak 2006-2011 arasında% 13'lük bir artış görüldü. Tüm göğüs ağrısı başvurularının% 20'den azının koroner arter hastalığına bağlı olduğu bulunmuştur. Akut koroner sendromun bir semptomu olarak göğüs ağrısı oranı, yaşa, cinsiyete ve önceki tıbbi durumlara bağlı olarak popülasyonlar arasında farklılık gösterir. Genel olarak, kadınların miyokard enfarktüsü vakalarında göğüs ağrısı olmadan başvurma olasılığı erkeklerden daha fazladır (% 49'a karşı% 38).

Kaynakça

 1. Tintinalli, Judith E.; Stapczynski, J. Stephan; Ma, O. John; Cline, David M.; Meckler, Garth D. (22 Mart 2016). Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 8th edition (İngilizce). McGraw Hill Professional. ss. 325-331. ISBN 9780071809139.
 2. "Chest pain". StatPearls. Erişim tarihi: 22 Haziran 2019.
 3. Schey, Ron; Villarreal, Autumn; Fass, Ronnie (Nisan 2007). "Noncardiac chest pain: current treatment". Gastroenterology & Hepatology. 3 (4): 255-262. ISSN 1554-7914. PMC 3099272$2. PMID 21960837.
 4. Cardiology for the primary care physician. 4th ed (İngilizce). Alpert, Joseph S. Philadelphia, PA: Current Medicine LLC. 2005. s. 47. ISBN 1-57340-212-5. OCLC 56325344.
 5. Wertli, Maria M; Ruchti, Katrin B; Steurer, Johann; Held, Ulrike (Aralık 2013). "Diagnostic indicators of non-cardiovascular chest pain: a systematic review and meta-analysis". BMC Medicine (İngilizce). 11 (1): 239. doi:10.1186/1741-7015-11-239. ISSN 1741-7015. PMC 4226211$2. PMID 24207111.
 6. Emergency medicine : clinical essentials. 2nd ed. Adams, James, 1962-. Philadelphia, Pa: Elsevier/ Saunders. 2013. ISBN 978-1-4377-3548-2. OCLC 820203833.
 7. Thull-Freedman, Jennifer (Mart 2010). "Evaluation of Chest Pain in the Pediatric Patient". Medical Clinics of North America (İngilizce). 94 (2): 327-347. doi:10.1016/j.mcna.2010.01.004.
 8. Rosen's emergency medicine : concepts and clinical practice. Eighth edition. Marx, John A.,, Hockberger, Robert S.,, Walls, Ron M.,, Biros, Michelle H.,, Danzl, Daniel F.,, Gausche-Hill, Marianne,, Jagoda, Andy,, Ling, Louis, 1954-, Newton, Edward, 1950-. Philadelphia, PA. ISBN 978-1-4557-4987-4. OCLC 853286850.
 9. Ayloo, Amba; Cvengros, Teresa; Marella, Srimannarayana (Aralık 2013). "Evaluation and Treatment of Musculoskeletal Chest Pain". Primary Care: Clinics in Office Practice (İngilizce). 40 (4): 863-887. doi:10.1016/j.pop.2013.08.007.
 10. Woo, Kar-mun C.; Schneider, Jeffrey I. (Kasım 2009). "High-Risk Chief Complaints I: Chest Pain—The Big Three". Emergency Medicine Clinics of North America (İngilizce). 27 (4): 685-712. doi:10.1016/j.emc.2009.07.007.
 11. Kontos, Michael C.; Diercks, Deborah B.; Kirk, J. Douglas (Mart 2010). "Emergency Department and Office-Based Evaluation of Patients With Chest Pain". Mayo Clinic Proceedings (İngilizce). 85 (3): 284-299. doi:10.4065/mcp.2009.0560. PMC 2843115$2. PMID 20194155.
 12. Pediatric emergency medicine. Baren, Jill M. Philadelphia: Saunders/Elsevier. 2008. ISBN 978-1-4377-1030-4. OCLC 324993273.
 13. Mussa, Firas F.; Horton, Joshua D.; Moridzadeh, Rameen; Nicholson, Joseph; Trimarchi, Santi; Eagle, Kim A. (16 Ağustos 2016). "Acute Aortic Dissection and Intramural Hematoma: A Systematic Review". JAMA (İngilizce). 316 (7): 754. doi:10.1001/jama.2016.10026. ISSN 0098-7484.
 14. "Jackhammer esophagus | Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD) – an NCATS Program". rarediseases.info.nih.gov. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2021.
 15. "Chest pain - Symptoms and causes". Mayo Clinic (İngilizce). 21 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.