Fuat Keyman

Fuat Keyman
Doğum Emin Fuat Keyman
1958 (58-59 yaşında)
Vatandaşlığı Türkiye
Dalı Uluslararası İlişkiler
Çalıştığı yerler Koç Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Istanbul Politika Merkezi

Fuat Keyman (d. 1958), Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratikleşme Araştırma Merkezi (GLODEM) direktörü ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) kurucu yönetim kurulu üyesi. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve Türkiye'de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmaktadır. Prof. Keyman'ın Türkiye'de ve yurtdışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışması bulunmaktadır.

Ariana Esma adında bir kızı ve William Nazif adında bir oğlu vardır. Habertürk gazetesi yazarı Fehmi Koru, milliyet gazetesi yazarı Derya Sazak, Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa Erdoğan'la birlikte Her pazar günü TRT 1'de yayınlanan "Politik Açılım" başlıklı programa katılmaktadır.

Eserleri

  • Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (İç içe Çatışmalar: Türkiye'de Milliyetçilik) (Utah University Press, Utah, 2009/10, Ayşe Kadıoğlu ile birlikte),
  • Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, Democracy (Türkiye'nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi) (Lexington, Oxford, 2007),
  • Turkish Politics in a Changing World (Değişen Dünyada Türk Siyaseti) (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, Ziya Öniş ile beraber),
  • Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences (Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri) (Routledge, London, Ocak, 2005, Ahmet İçduygu ile beraber),
  • Globalization, State, Identity/Difference: Towards a Critical Social Theory of International Relations (Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık) (Humanities Press, New Jersey, 1997),
  • Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye'de Vatandaşlık, (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009),
  • Türkiye'nin İyi Yönetimi, (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008),
  • Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006)
  • Türkiye ve Radikal Demokrasi (Alfa, İstanbul, 2001)

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.