Ftalat

Ftalatlar, ya da ftalat esterler, ftalik asit esterleridir ve genellikle esnekliklerini artırmak için plastiklere eklenir. Sert plastik olan polivinilkloriti esnek plastiğe çevirmede kullanılırlar. Plastiklere eklendiklerinde uzun polivinil moleküllerin birbirleri üzerinde kaymasına izin verirler. Suda çözünürlükleri düşük, yağda çözünürlükleri yüksek ve uçuculukları düşüktür.

Ftalatların genel kimyasal yapısı R ve R' = CnH2n+1; n = 4-15

Kanserojen maddelerdir. Ayrıca özellikle erkeklerde kısırlığa neden olmaktadırlar. Bu özelliği nedeni ile prezervatiflerde kullanılmaktadır. Ancak Hem kullanan, hem partneri için risk taşırlar.

Belki de en önemlisi bebek oyuncaklarında pek çok türünün kullanılması 1999 yılından itibaren yasaklanmıştır. 2009 yılından itibaren Kaliforniya'da kullanımına sınır getirmiştir. Bebeklerde ileriki yaşlarda kanser ve kısırlık riski ispatlanmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.