Fransa'da seçimler

Fransa'nın Beşinci Cumhuriyet'i temsili bir demokrasidir. Fransa'da yasama ve yürütme erkleri siyasetçiler vasıtasıyla (doğrudan doğruya veya dolayısıyla) seçimlerle, bazen de referandum vasıtasıyla Fransız yurttaşlarınca yürütülür.

Seçmenlik

Oy sandığı ve seçmenler listesi

Fransız yurttaşlar seçme hakkına 18 yaşında erişirler. Seçmenlerin seçmen listesinde adları yazılmalır. Dış ülkelerde oturan Fransız yurttaşları için elçilik binasında seçmen listesi hazırlanır.

Seçimler ve seçim yolları

Gizli oy

Ulusal seviyesinde

Yerel seviyede

Genel oy hakkı ile:

  • bölge meclisi her 6 senede,
  • il meclisi her 6 senede,
  • belediye encümeni her 6 senede bir seçilir.

Diğer seviyeler

  • Her 5 senede bir Fransız Avrupa Parlamentosu Seçimi yapılır.
  • Denizaşırı yerlerde özel yerel seçimler de bulunmaktadır.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.