Fortune 500

Fortune 500, Fortune dergisi tarafından hazırlanan ve yayınlanan yıllık bir listedir. Listede, ABD'deki en yüksek net ciroya sahip 500 kurum sıralanır. Ancak, Fortune, özellikle şirketlerin vergi gelirlerinin etkisini yok etmek için bu hesaplamalarda birçok şirketin cirosu üzerinde düzeltme yapar. Fortune Global 500'den farkı, Fortune 500'ün sadece Amerikan kurumlarını içermesidir. Fortune 100 ve Fortune 1000 de aynı şekilde sıralanan ilk yüz ve ilk bin şirketi içeren listelerdir.

Tarihçe

Fortune 500 konsepti, Fortune editörü Edgar P. Smith tarafından oluşturuldu ve ilk liste 1955'te yayınlandı.[1] Bu listedeki ilk on şirket General Motors, Jersey Standard, U.S. Steel, General Electric, Esmark, Chrysler, Armour and Company, Gulf Oil, Mobil ve DuPont idi.[2]

Kaynakça

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.