Fonksiyonel analiz konuları listesi

Bu sayfa fonksiyonel analiz konularının listesini içermektedir.

Hilbert uzayı

Fonksiyonel analiz, klasik sonuçlar

 • Normlu vektör uzayı
  • Birim yuvar
 • Banach uzayı
 • Hahn–Banach teoremi
 • Dual uzay
 • Zayıf topoloji
 • Yansımalı uzay
 • Polinom yansımalı uzay
 • Baire kategori teoremi
 • Açık gönderim teoremi (fonksiyonel analiz)
 • Kapalı grafik teoremi
 • Banach-Steinhaus teoremi
 • Arzelà-Ascoli teoremi
 • Banach-Alaoglu teoremi
 • Banach-Mazur teoremi

Operatör kuramı

 • Sınırlı doğrusal operatör
  • Sürekli doğrusal genişleme
  • Tıkız operatör
  • Yaklaşım özelliği
  • Değişmez altuzay
 • Spektral kuramı
  • Operatör spektrumu
  • norm topolojisi
  • Kuvvetli operatör topolojisi
  • Zayıf operatör topolojisi
  • Zayıf-yıldız operatör topolojisi
 • Fredholm operatorü
 • Compression (functional analysis)
 • Stone-von Neumann teoremi

Banach uzayı örnekleri

 • Lp uzayı
 • Hardy uzayı
 • Sobolev uzayı
 • Tsirelson uzayı
 • ba uzayı

Gerçel ve karmaşık cebirler

 • Düzgün norm
 • Matris normu
 • Spektral yarıçap
 • Stone-Weierstrass teoremi
 • Banach cebiri
 • *-cebiri
 • B*-cebiri
 • C*-cebiri
 • Positive element
 • Positive linear functional
 • operatör cebiri
 • Gelfand temsili
 • Gelfand–Naimark teoremi
 • Gelfand-Naimark-Segal inşası
 • Von Neumann cebiri
  • Abelyen von Neumann cebiri
 • Topolojik halka
 • Değişmesiz geometri
 • Disk cebiri
 • Colombeau cebiri

Topolojik vektör uzayları

 • Yerel dışbükey topolojik vektör uzayı
 • F-uzayı
 • Frechet uzayı
 • Mackey–Arens teoremi
 • Mackey topolojisi
 • Bourbaki–Alaoglu teoremi
 • Montel uzayı

Tarih

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.