Foederati

Foederatus (İngilizce telaffuz: [ˌfɛdəˈreɪtəs] İngilizce; pl. foederati İngilizce telaffuz: [ˌfɛdəˈreɪtaɪ]) Antik Roma'nın askeri yardım karşılığı bazı menfaatler sağladığı birçok uzaktaki milletlerden herhangi birine verilen isim. Özellikle Roma İmparatorluğu'nda bu terim, sıklıkla imparatorluk içerisine yerleşmelerine izin verilen çeşitli büyüklükteki "barbar" paralı asker grupları için de kullanılırdı.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.