Fliş

Fliş kumtaşı, kireç taşı, marn, silttaşı ve kiltaşı gibi tortul kayaçlara ait tabakaların birbiri üzerinde muntazam[kime göre?] ve ardışık olarak bulundukları çok kalın denizel depo.

Orojenez sırasında yükselerek suların yüzeyine çıkan ilk kara parçalarının veya kıvrım sistemlerinin aşınmalarıyla meydana gelen dentritik maddelerin tekrar denizel havzaların tabanlarında birikmesiyle oluşmuştur.

Türkiye'de Alp orojenezi sırasında meydana gelen Kretase, Eosen ve Oligosen flişleri yaygın olarak bulunur.[1]

Kaynakça

  1. Jeomorfoloji Terimleri Sözlüğü, M. Yıldız HOŞGÖREN
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.