Flammarion gravürü

Flammarion gravürü sahibi bilinmeyen, anonim bir ahşap gravürdür. İlk kez Camille Flammarion'un 1888 tarihli L'atmosphère: météorologie populaire ("Atmosfer: Popüler Meteoroloji") isimli eserinde yer bulması isminin kaynağıdır.[1] Flammarion'un eserinin 163. sayfasındaki gravürün altındaki yazı (resimde görüldüğü gibi), şunu belirtmektedir: "Orta Çağdan bir misyoner gök ve Dünya'nın birbirine değdiği noktayı bulduğunu söylemektedir..."

Camille Flammarion'un L'atmosphère: météorologie populaire isimli 1888 tarihli eserinin 163. sayfasından Flammarion gravürü.

1957'de astronom Ernst Zinner görüntünün 16. yüzyıl kaynaklı Cermenik bir sanat eseri olduğunu iddia etmiş fakat 1906'dan önce yayımlanmış herhangi bir sürümüne rastlayamamıştır[2]. Birçok farklı isim resim hakkında araştırmalarda bulunmuştur. Bunlardan küratör Bruno Weber [3] ve astronom Joseph Ashbrook [4] resimde Dünya'yı dış bir boyuttan ayıran küresel, ilahî (göksel) bir kubbenin betimlenmiş olmasının Sebastian Münster'in 1544 tarihli Cosmographia isimli eserindeki bir ilüstrasyona benzerlik taşıdığını, tanınmış bir kitap sever ve kitap koleksiyoncusu olan Flammarion'un bu esere sahip olmuş olabileceğini iddia etmişlerdir.

Kaynakça ve notlar

    1. Camille Flammarion (1888). L'atmosphère: météorologie populaire ("The Atmosphere: Popular Meteorology"). Paris. s. 163.
    2. E. Zinner, in Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Frankfurt, 18 March 1957
    3. B. Weber, in Gutenberg Jahrbuch, p. 381, 1973
    4. J. Ashbrook, Sky & Telescope, p. 356, May 1977
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.