Flört şiddeti

Flört şiddeti (flört ilişkisinde şiddet, flört içi şiddet, sevgili şiddeti), flört ilişkisinde eşlerden birinden diğerine beraberlikleri sırasında veya beraberlikleri bittikten sonra yönelen duygusal, fiziksel ve cinsel saldırganlık eylemleri.

Romantik yakın ilişki şiddetinin bir alt tipi olarak sınıflandırılan bir şiddet türüdür. "Flört ilişkisinde şiddet", "flört içi şiddet", "sevgili şiddeti", "yakın partner şiddeti" ve "güvensiz / sağlıksız ilişki" gibi kavramlarla da ifade edilir.[1] Her yaştan bireyin flört ilişkisi içerisinde karşılaşabileceği bir saldırganlık şeklidir ancak evlilik öncesi ilişkide ortaya çıkması sebebiyle daha çok lise-üniversite çağındaki gençleri kapsayan bir sorun olarak düşünülür.[2] Kişilerin yaralanması, ölümü ile sonuçlanabildiği gibi maruz kalan kişide öz güven azalması, depresyon, intihar düşünceleri ve girişimleri, kaygı bozuklukları, öfke patlamaları, madde kullanımı, uyku ve yeme bozuklukları gibi etkileri olur.

Tanımlar

ABD'li sosyolog James Makepeace tarafından yapılan ve flört ilişkisi içindeki üniversite öğrencilerinin önemli bir kısmının şiddette maruz kaldığını bulgulayan bir çalışmanın 1981'de yayımlanmasından [3] sonra flört ilişkilerindeki şiddet konusu birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Flörtün, romantik ilişkilerde birbirini tanıma dönemi olup şiddet içermeyeceği; yakın ilişkilerdeki şiddetin evlilik dönemindeki anlaşmazlıklar sonucu ortaya çıktığı şeklindeki görüşle çelişen bu ilk araştırmadan sonra flört şiddeti konusunda gittikçe daha çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların kimisinde flört şiddeti, çiftler arasındaki sadece fiziksel yaralanma vakalarını içerecek şekilde tanımlanmakta; kimisinde duygusal ve cinsel şiddeti de içerecek şekilde tanımlanmaktadır.

1989 yılında David Sugarman ve Gerald Hotaling flört şidetine dair o güne dek yapılmış kırk araştırmayı inceleyen bir makale yayımlamış ve flört şiddetini, "flört ilişkisindeki eşlerden birinin diğerine acı çektirme ya da zarar verme niyetiyle baskı yapması ya da fiziksel güç kullanması veya kullanmakla tehdit etmesi olarak ele alan çalışmaları incelemiştir.[4]

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre flört şiddeti; bir flört ilişkisi içinde meydana gelen fiziksel veya cinsel şiddettir.[5]

Ortaya çıkış şekilleri

Fiziksel flört şiddeti

Flört ilişkisi içindeki partnerlerden birinin diğerinin bedenine kasıtlı zarar vermesidir.

Psikolojik flört şiddeti

Partnerlerden birinin diğerini küçük düşürecek, özgüvenini zedeleyecek, korkutacak davranışlarda bulunmasıdır.

Cinsel flört şiddeti

Partnerlerden birinin diğerini cinsel yakınlık veya cinsel birliktelik için zorlaması; duygusal baskı yoluyla cinsel birliktelik veya yakınlık için onay almasıdır.

Dijital flört şiddeti

Partnerlerden birinin diğerini kontrol etmek ve baskı kurmak için dijital teknolojik araçları ve sosyal medya hesaplarını kullanması, bu araçlar yoluyla tehdit etmesi.

Israrlı takip/Musallat olma

Birliktelikleri devam eden veya son bulmuş olan partnerlerden birinin diğerini korkutmak, rahatsız etmek üzere sürekli takip etmesidir.

Sosyal flört şiddeti

Partnerlerden birinin sevgi ve kıskançlığını öne sürerek diğerinin sosyal ilişkilerini kısıtlaması, partnerinin yalnızlaşmasına sebep olacak şekilde davranmasıdır.

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. "Flört Şiddeti: Okul Odaklı Önlem ve Müdahalede Engeller, İhtiyaçlar ve Çözüm Önerileri Araştırması" (PDF). Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, İstanbul, 2019. 4 Ekim 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2020.
  2. "Bir kavram:Flört şiddeti". Evrensel.net gazetesi, 21 Kasım 2018. 16 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2020.
  3. Makepeace, James M. "Courtship Violence among College Students". Family Relations, Cilt 30, No 1, Yıl:1981. 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2020.
  4. Sugarman, David B.; Hotaling, Gerald T. (1989). "Dating Violence: Prevalence, Context, and Risk Markers" (PDF). 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2020.
  5. "Preventing intimate partner and sexual violence against women" (PDF). Dünya Sağlık Örgütü, 2010. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.