Fiziksel sabit

Fizik sabitleri, evrenin her yerinde aynı olduğu varsayılan ve zaman boyunca değişmez olan sabitler. Sabit bir sayıdan ibaret olan matematik sabitlerinden farklı olarak fiziksel bir ölçü birimini içerirler. Aşağıda bazı fizik sabitleri verilmiştir

BüyüklükDeğer
Astronomik birim1.4959787066 × 1011 m
Atomik kütle birimi1,660540 × 10−27 kg
Avogadro Sayısı6,0221367 × 1023/(g x mol)
Bohr magnetonu9,274015 × 10−24 J/T
Bohr yarıçapı0,529177249 × 10−10 m
Boltzmann sabiti1,380658 × 10−23 J/K
Compton dalgaboyu2.42631058 × 10−12 m
Coulomb sabiti8.987551787 × 109 N m2/C2
Döteron kütlesi3.343586 × 10−27 kg
Elektron kütlesi9,1093897 × 10−31 kg
Temel Elektron Yükü1.60217733 × 10−19 J
Faraday sabiti96485 C/mol
Gaz Sabiti8,314510 J/ (K mol)
Kütleçekim sabiti6.67259 × 10−11 N m2/kg2
Kritik Yoğunluk Değeri5 × 10−30 g/cm3
Hidrojenin taban enerjisi-13,605698 eV
Josephson frekansı-voltaj oranı4,8359767 × 1014 Hz/v
Manyetik akı Kuantası2.06783461 × 10−15 Wb
Kondüktans Kuantası7,748 091 × 10−5 S
Nötron kütlesi1,6749286 × 10−27 kg
Nükleer magneton5,0507866 × 10−27 J/T
Serbest uzayın manyetik geçirgenliği4π × 10−7 N/A2
Serbest uzayın elektriksel geçirgenliği8,854187817 × 10−12 C2/ (N m2)
Stefan–Boltzmann sabiti5,670373 × 10−8 W m−2K−4
Standart Atmosfer basıncı1,013 × 105 Pa
Planck sabiti6,626075 × 10−34 J s
İndirgenmiş Planck sabiti1,05457266 × 10−34 kg
Planck Kütlesi2,17651 × 10−8 kg
Planck Sıcaklığı1,416833 × 1032 K
Planck Zamanı5,39106 × 10−44 s
Proton kütlesi1,672623 × 10 −27 kg
Proton-elektron kütle oranı1836,15
Rydberg sabiti1,0973731534 × 107
Yerçekimi ivmesi9,80665 m/s2
Vakumda ışık hızı2,99792458 × 108 m/s
von Klitzing Sabiti25812,807449 Ω
Wilhelm Wien Yerdeğiştirme Yasası Sabiti2,8978 × 10−3 mK
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.