Fizik ve Yıldız Savaşları

Ana odak noktası bilim olmasa da epik Star Wars yıldızlararası uzay operasında, ayarlarında hikâye ve bilim ve teknolojisini kullanır. Dizi, filmlerde ve romanlarda, çizgi roman ve diğer medya formlarında genişletilmiş evrende, pek çok teknolojik kavramlar sergilenir. Star Wars filmleri öncelikli amacı, bilimsel bilgiye drama, felsefe, siyaset bilimini daha az sunmaktır. Star Wars evrenini için oluşturulan veya ödünç ekrandaki teknolojilerin çoğu kendi başlarına hikâyenin unsurları olarak arsa cihazları ya da estetik unsurlarını ağırlıklı olarak kullanılmazlar.

Star Wars'un popüler kültürde gerçek bilimsel kavramlara giriş erişimine izin vermesi ikonik bir durumdur.Star Wars evrenindeki kullanılan özelliklerin veya teknolojilerin çoğu henüz mümkün olarak kabul edilmez. Ancak onların kavramları hala mümkün.

Tatooine'nin ikiz yıldızı

Bunun Kepler'in yörüngesinden teorik bakış açısının bir NASA tasviri iki güneş var.

Geçmişteki bilim insanları gezegenlerin Çift yıldızlara benzememesi gerektiğini düşünüyordu.Ancak, son simülasyonlar gezegenlerin tek yıldız sistemleri gibi ikili yıldız sistemleri etrafında oluşturarak muhtemel olduğuna işaret etmektedir. Şu anda bilinen 778 öte gezegenden, yaklaşık 20 si gerçekten Çift yıldız sisteminde döner. Özellikle, iki yıldızın birbirinden uzak (birkaç AU) olduğu, geniş çift yıldız sistemi olarak bilinen yerde dönerler. Tatooine yıldızların birbirine çok yakın oldukları ve gezegenlerin onların ortak kütle merkezlerinde döndüğü yerdeki kapalı çift olarak farklı bir tip şeklinde gözükür. 

İlk gözlemler—Kepler-16b- ikilisini onayladı. Güneş dışı gezegen araştırmacıları'nın simülasyonları, ikili yıldız sistemi gezegensel aramalarının mevcut gezegen araştırmalarının Doppler ve transit yöntemlerinden gelen yerçekimsel etkilerle olduğunu gösterdi.  Çalışmalar sırasıyla, büyük ihtimalle gezegen formlarının olduğu yerde, çift yıldız etrafında, geniş veya dar ikililerinin bulunabildiği ya da yıldızların 50 den fazla veyahut 3 AU dan az olduğu diskleri, toz disklerini arar. Orta seviye  ya da onların arasındaki 3 veya 50 AU arasında kalan ikililerde tozlu diskler yoktur.[1] The Guardian 2011 yılında Star Wars filminde görülebilen ikiz güneşlerle birlikte NASA'nın uzay elemanı Kepler 'in bir gezegen keşfettiğini adının Kepler-16b olduğunu rapor eder. [2]

Sertifikalı astrofizikçi ve Star Wars hayranı Jeanne Cavelos, bilim insanlarının yıldızlardan birinin yer çekimi etrafındaki diğer gelişen gezegenlerin yer çekimini önlediğinden Tatooine gibi çift yıldız sisteminin olabilirliğinden şüpheci olduklarını açıkladı. Farklı kütlelerde olan iki yıldızın yer çekimi alanını değiştirmek için birinin diğeri etrafında döner, bu onların sisteminde, onların yörüngesindeki herhangi bir gezegende potansiyel dengesizliklere sebep olur.

Bir çift yıldız sisteminin daha istikrarlı yörüngelerde bile gezegenlerin onun gibi iklimsel problemlerden başka türlü zarar görecek. Bir örnek olarak, daha büyük yıldızın çevresinde dolanan bir çift yıldız sisteminin bu dönemde büyük bir sıcaklık ısı tahammül neden olan yerçekimi alanına yakın çizilmiş olacaktır. Gezegen büyük yıldızı geçer ve daha küçük yıldızın yörüngesine ulaştığında, o yıldızın çekim alanı gezegene daha fazla mesafe verecektir. (Belki de yıldızın küçük güneş projeksiyonu ile birlikte) Mesafe aşırı soğuk ve sıcaklıklarda  gezegeni içine gönderecektir.

Cavelos'a göre, astronomlar bu problemlerin var olması için en az iki muhtemel çözüm yolu var sayar ve çift hayatın desteklediği çift yıldız sisteminin var olabileceği hipotezini sunar. Bir hipotez iki yıldızın milyarlarca yıl uzakta olabileceğidir. Gezegen veya gezegenler bir yıldız etrafında diğerinden minumum etkilenerek dönebilir. Proxima Centauri olarak bilinen yıldız, kardeş yıldızından yaklaşık bir trilyon mil uzaklıktadır. Ayrıca ona göre, astronomlar Proxima kendi gezegeninin yapabildiğine ve eğer böyleyse, Proxima'nın kardeş yıldızından ve onların kardeş yıldızlarında aradaki büyük mesafeden dolayı çok az etkileneceğine inanır. Proxima'nın etrafında gezegen oduğunu varsayarsak, bu gezegenlerin kardeş yıldızları gökyüzünde parlayan yıldızlar olarak görülebilir.

Başka bir senaryo, sadece birkaç milyon mil uzaklıkta birbirlerine yakın iki yıldız olmasıydı. Sanki bir tane yeterince uzakta dolanan, kendi yerçekimi alanı tarafından etkilenen gezegen vardı. İki yıldız arasındaki mesafenin onları ve gezegenin arasındaki mesafenin küçük bir kısmını olsaydı, gezegen kararlı olacaktı. Şafak ve alacakaranlık, örneğin Tatooine gibi bir gezegende ortaya çıkabilecek.

Blaster cıvata

Yıldız Savaşlarında  ışık lazer, plazma veya parçacık bazlı cıvata atfedilen blaster ve iyon silahlarla yoğun kullanılır. Bu cıvatadan kaçan ya da  orta-hızla hileyle kurtulabildiği görünen karakterlerin ışık hızında yolculuk gibi bir lazer cıvatadan kaçmaları neredeyse imkânsız olurdu. Buna bağlı olarak, bu blaster yangın ışıltısı gibi geçer ve makul hedefine gider. Bazen, karakterler ışık hızında yolculuk yok ederken, yoğun ışık enerjisinin hazır olduğunu cıvataları "lazer cıvataları" ararlar.

Ancak, birçok resmi standart Star Wars kaynakları, blaster teknolojisinin gerçek lazerlerden farklı olduğunu ifade ediyor. Resmi kritere göre, parçacık demetinin bir formu vardır. Bu onların "manyetik mühürlü" duvarlar tarafından nasıl saptırıldığını desteklemektedir.

Varşova Üniversitesi ile işbirliği içinde Polonya Bilimler Akademisi bir saniye karede milyarlarca ultra küçük lazer palsı üretebilen kameralarla film yönetir. Bu lazer palsları fiber plazma filamentinin oluşumunun sonucunda hemen hemen iyonize olmuş atomların rastlaşmasıyla güçlü olmuştur. [3]

Canlı hedefteki blaster etkileri Star Wars serisinin her yerinde az ya da çok aynı tasvir edilmiştir. Blaster cıvata ışık veya parçacık bazlı enerjiden oluştuğu için, asma hatta büyük bir kuvvet uygular, onların hedefine karşı patlar, bir hedefin vücuduyla yanar. İkinci etki, büyük boyutu ile genellikle bir lazer olur. Blasterin, hatta mavi cıvata olarak tasvir edilir, mühimmat, plazma enerjisine sahip olduğu gösterilmiştir. The Force Awakens itibarıyla, bu mavi cıvata Poe onu ölünceye kadar kanamaya neden olan bir blaster ile  Stormtrooper atışında Poe yakmadan ette tahribat yaratan  blasteriyle Strmtrooper'ı vurur, zarar verir. Blaster kavgalarının birçok modern gösterimleri ise, bir blaster çarpışını birisinin vurulduğu alanı özetleyen cürufları ve kurumlarını içerir.  Ayrıca blasterler yeteri miktarda kıvılcım oluşturmak için büyük bir kinetik enerji ve sürtünmeyle çarpar. Hedef sürgü tarafından anlaşılmamış olsa bile, bazı hedefler blasterlere karşı zırhlıdır. 

Vakumda Titreşim

Star Wars muhtemelen en çok epik uzay köpekleri kavgalarıyla biliniyor. Blaster, makina, patlama sesleri birçok uzay sahnesinde duyulabilir. Uzay vakumdur, ancak ses maddeyi yaymaya ihtiyaç duyduğundan izleyiciler  herhangi bir ses duymaz. Her ne kadar seslerin izleyiciler için daha dramatik bir durum eklemek için eklenip eklenmediği  ya da karakterlerinde bu sesleri duyup duymadığı açık olmasa da.

Bu modelli ara biriminin bir biçimi olarak, diğer gemilerin dış hareketini eşleşen kokpit veya köprü içinde üç boyutlu bir ses yaratan bir sensör sistemi sonucunda bazı Star Wars medyada açıklanmıştır. [Kaynak belirtilmeli]

Bölüm V 'teki Asteroid Alanı

Geri Empire Strikes yılında Hoth'un Savaşı'ndan sonra, Millenium Falcon yoğun bir asteroid alan üzerinden İmparatorluk gemileri tarafından takip edilmektedir. Alanındaki kaya parçaları sürekli çarpışan ve yoğun paketlenmiş hızlı hızlarda hareket eder. Çarpışmalar moloz büyük nesneleri azaltmak içindir; çünkü, normalde, bir asteroid alan ya da kemerin, öylesine yoğun büyük nesneler ile dolu olması pek mümkün değildir. "Yapıcı yumuşak çarpışmalar ile yıkıcı yüksek hızlı çarpışmalar denge" olacaktır, kendisini korumak için bir asteroid kuşağı tek yol hakkındadır, ama bunun filmde olup olmadığı belirsizdir.

Star Wars, 2001 yılında oluşturulan geminin aksine: A Space Odyssey, Discovery One 'da ders misyonu organizatörleri adına,  gerçek korkusu olmadan, romanda asteroit kuşağında doğrudan aldı. Ancak, bizim asteroit kuşağı çok daha az yoğundur ve gerçek uzay aracı zarar vermeden içinden geçmesi birkaç sefer  değildir. 

Öte yandan, Jüpiter güneş Lagrange noktalarında bulunan asteroidler adını aldıkları Truva göktaşı alanlarının, çok daha yoğun olduğu bilinmektedir. Güneş Sistemi gibi iki alan, Yunan Truva atları ve Truva Truva atları ve iki (Neptün'ün trojan) içeren yeni keşfedildi ancak  şu anda onlar hakkında çok az şey bilinmektedir.

Uçuş Dinamiği

Uzayın gerçek uçuş dinamikleri aksine, Star Wars görülenleri yakından Dünya'nın atmosferinde uçan tanıdık dinamiklerini yansıtmaktadır. Onlar çalıştırmak için hava basıncını kullanılır çünkü, örneğin, sabit kanatlı uçakların eğimli viraj yapması gerekir. Açarken, oysa, Star Wars da  havasız vakum, uzay (gereksiz yere) bankalar her zaman vardır. Fizikçi Lawrence M. Krauss bunun basit bir nedenden dolayı olduğunu söyler: "iyi görünüyor." yukarı hala  bankacılık ile, ağırlık merkezinin muhafaza edilmesini ama hız gibi g kuvvetlerinin sakinlere zarar verecektir. 

 Atmosferik olmayan uçuşa dönmek  için, bazı kuvvetler hala muhtemelen bazı pervanelerinin tür veya üretilen kuvvet alanı dalgası, zanaat uygulanması gerekir, bunun ( yer çekiminin merkezi ile ilgili olarak) gemi, ya da banka açısı, dönüş yapmak için konum yönünü belirleyecektir.

Endor'daki Nükleer Yansımalar

Star Wars Episode VI olayların ardından: Return of the Jedi, filminde görüldüğü gibi ikinci Ölüm Yıldızı'nın imhası Endor atmosferinde ve yüzey ormanının aya bir radyasyon yayılmasına neden olacağına dir yaygın spekülasyonlar olmuştur; Patlamaya onun (nükleer) çekirdek reaktörüne olan bir saldırı neden olmuştur.[4]

Fenomen orijinal üçlemesinin (canonity bilinmeyen) ötesinde Star Wars çizgi roman yapımlarından bir dizi, 1997 civarında, olmuştur ve "Endor Holokost" olarak bilinmektedir. İkinci Ölüm Star'ın yıkım ve orman ay ve yaşam sakinlerinin üzerindeki varsayımsal etkileri sonrasında birden yorumlarda rasyonel bir analizden ortaya çıktı. Hikâyelerinden tüm bilgilere dayanarak, bir nükleer serpinti yaygın ölüm ve yıkıma yol açan gezegen (veya ayın) yüzeyinde radyoaktif kirlenmeye sebep olduğu sonucuna varılmıştır.

Fizikçiler tarafından son yapılan pek çok araştırma teoriyi bilimsel açıdan destekler.

 ikinci Ölüm Yıldızı'nın yıkımı analizi ve incelenmesi, fizikçilerin sonuçlarını ve düşüncelerinin varsaymayı sürüyoruz. Astrofizikçi ve Star Wars hayranı Dave Mosher 10,000 kelime makalesinde filmler ve olaylarını kapsar. İlk argüman nükleer reaktör üzerinde isyancı saldırı sonucu Death Star patlama, tüm uzay istasyonunun enkaz olarak Endor üzerinde yağmur ince metalik bit çok sayıda azalacak olduğudur. Enkaz zehirli  Endor atmosferi içinde  yanan is ve gezegen firestorms kıvılcımı olacaktır.

Başka bir bilim insanı Sarah Stewart durumları ve ayın The Death Star'dan yansıyanlardan dolayı olan bazı çevresel atıklardan sonra ayın durumu üzerine olan teorileri yeniden inceler.

Yörünge dinamiği çalışanalarından Matija Cuk, Ölüm Yıldızı'nın reaktörünün saatte yaklaşık 220.000 mil de enkaz büyük parçalar göndererek, bir saniyede patlattığı theoridir. O enkaz tarafından taşınan enerji ay yok etmek için yeterli olabilir, ama Ölüm Yıldızı'nın bakan tarafını aşındırmasının olmazlığı savunuyor. O da onun patlama sırasında Ölüm Yıldızı yakınındaki bütün gemilerin onun tarafından tahrip edilmiş olacağını savunuyor. O da gezegenin yüzeyindeki patlamaya tanık olan isyancılar enkaz onlara ulaşmasa bile önce patlamada salınan radyasyon tarafından ölü olacağını ekler.

 O ayın uzak tarafından Ay'ın yüzey üzerine kayalar göndermek istenir, grev patlamanın ardından enkaz varmıştır. Onun analizde, Ewoks ve söndürme kaçınılmazdır.

Planet fizikçilerinin, aynı zamanda uyduları ve gezegenlerdeki dev etkilerini inceleyen Erik Asphaug, bu teorilere karşıdır. O Death Star  daki patlamanın ardından minik bit indirgenmiş olamayacağını savunuyor. O kaya tüm nükleer patlamalar buna yakın olursa olsun buharlaştırmak, ancak parçalar halinde uzakta olursa olsun başka bir mesafeyi kıracak savunmaktadır. Daha uzaktaki parçaların, onları daha az  kıracaktır. O orman Ay'ın yüzeyine Ölüm Yıldızınan büyük boyutta olması sonucunda gider, hatta karakterler yaratır. Onun analizinde en sorunlu sonuç alevli uyduların ateşlerinin ormanları kuracak büyük radyoaktif enkaza sebep olmasıdır.

Gezegen bilimci Dave Minton'ın  Return of the Jedi Ölüm Yıldız patlama sonrasında ayrıntılı bir analiz ile Ewoks  sonucunda tümünün ölü olacağına varmıştır. Episode VI dev kruvaziyer Evde Tek gemiye brifing sahnesinde hologram sağlanan bilgileri kullanarak, Minton Ölüm Yıldızı çapını (: Yeni Bir Umut veya Death Star II Episode IV ilk Ölüm Yıldızı ayırt etmek) yaklaşık 343 kilometre olacağını veya yaklaşık yüzde yedi Endor çapı olacağını tahin etmiştir.

 Mars'dan biraz daha büyük ama Dünya'nın yaklaşık %15 büyüklüğünde olan bir Endor yapacak. O da çapının, Endor ölçüm formülü ile Mars'dan hala daha küçük, ancak kütlesinin yoğun olacağını belirtiyor. Endor kompozisyonu biraz sıradışıdır, ama ona göre imkânsız değil.

O yörünge dinamiği sorunu bu veriler için geçerlidir. İkinci Ölüm Yıldızı olasılığını iskonto anti-yerçekimi repulsors (Yıldız Savaşları galakside bir ortaklık) kullanılarak Endor yörüngesinde korumuş olan, Minton yerine Dünya'nın yörüngesinde bir uydunun bu orman Ay'ın yörüngesinde Ölüm Yıldızı'nı karşılaştırır. Kepler'in Üçüncü Kanunu uygulamak, onu  tam bir gün olarak, bir yörünge süresi, belirler. Ama bu yasayı uygulayarak, o orman Ay'ın yörüngesinde kendisini sürdürebilmek için Endor, yerçekimini kullanarak Death Star ile astrofizik sorunlarını belirler. Kolaylık olması açısından, o bir günü  24 saat olarak Endor  varsayar.

Minton da ikinci Death Star Bölüm IV da patlamanın ilkinde daha hafif olduğunu savunuyor. Onun argümanı iki film çekildiği yerde,  Yeni Bir Umut  içinde bir;  Return of the Jedi de ikinci bir asi pilotu patlama  ve onların gemileri sağ salim kaçmak için izin veren bir uzun zaman diliminde patlar. Film özellikle Wedge Antilles ve Lando Calrissian ın bir zincir patlatma daraltmak ve başlatmak için reaktöre neden bir X-Wing Fighter ve (Nien Numb tarafından ortaklaşa piloted) Millennium Falcon çekirdek reaktörün iki ana bölümden isabet ettiğini ve Ölüm Yıldızı'nın iç patlamalar ve çökmeler sonucunda bir dizi patlattığını gösterir.

Minton, bu nedenle orada kalan malzemede çok az buharlaşma olacağını ve patlamanın  saniyede yaklaşık 212 mil tahmin yörüngede, onları korumak için gerekenden ne çok daha yavaş hareket edeceğini sonucuna varmıştır. Ölüm Yıldızı'nın yörünge hızını temsil eden denklemi kullanarak, o parçaları  aynı yükseklikte yörüngeye korumak için saniyede yaklaşık 4,5 kilometre hızla yörüngede atması gerekecektir. Bu olmaz, çünkü o eski Ölüm Yıldızı kalıntıları kalkan jeneratörü Ay'ın yüzeyinde olacağını alana düz düşeceğini savunuyor.

İkinci Ölüm Yıldızı etkilerini tahmin etmek için, Minton kütlesi içine bakılır. Lehigh Üniversitesi'nden bazı öğrencilerin tahmini verilerine göre, çelik kütlesi bir çevrede 770 kilogram kez ağırlığı küp kütle oluşturmak için gerekli. Bu kitle içinde on dokuz kilogram gücüne yaklaşık on Ölüm Yıldızı verecekti. Bu verileri kullanarak, Minton uyduları vurmak isterseniz parçaları sonucu yol denklemleri kraterler,ve  Dinozor nesli ilgilidir. Meksika'da neredeyse dört kat Chixculub yaratıcısı, yüzey oluşturur. Ayrıca böylece sadece bir darbeye değil, bir gezegen ateş fırtınasına da neden olur ve hiç şüphesiz aya tüm yaşam formlarının buharlaştırır.

Hiperuzay yolculuğu

Star Wars serisinin hiper seyahat iki unsuru, ışık hızı seyahat ve Hiperuzay gerektirir. Star Wars Evrende Gemiler ışık hızına onları iten yeteneğine motorlara sahiptir. Bununla birlikte, mevcut fiziksel teori herhangi bir fiziksel nesne süresince nesnenin sıfır olmayan bir kütleye sahip olduğu, bu hıza ulaşmak için imkânsız olduğunu belirtiyor. Bunu yaparken de bizim evrende oluşturmanın mümkün olmadığını sonsuz enerji, gerektireceğini belirtiyor. Bir ışık hızında seyahat olsa bile galaksi boyutu, Star Wars, muhtemelen bu durumda küçük olduğu sürece, hala, galaksi seyahatinin binlerce yıl alacağını; Bu nedenle Star Wars gemilerini "hipersürücü" kullandığını belirtir.

Bu gemiler başka bir "boyut"u, değişik fiziksel yasalara muhtemelen bir membran evrenin çözgüsuyle açıklanmıştır. Yerçekimi sözde Domuz zarlarıına arasına ulaşır. Star Wars, gerçek mekanlarda çekim hiper uzayda yerçekimi "kitle gölgeleri" oluşturur. Star Wars daki Hiperuzay  gerçek hayattaki kabarcıklar ve evren arasındaki farzeilenle ilgisizdir.

Hipersürücü başladığında, muhtemelen Starship önündeki yer sözleşmeleri ve uzay gemisinin arkasını genişletir. Bilim adamlarına göre, bu kavram çok belirsiz ve sadece teorik fizikte muhtemel olmakla birlikte, önümüzdeki üç yüzyılda bir olasılık haline gelebilir.

Gezegenler, uydular ve planetoidler

Star Wars galaksi haritası

Star Wars Expanded Universe galaksinin gezegenlerinin birçok kolonize ve kalabalık türlerin atmosfer ve yerçekimine adapte olan ve birçok türe örneğin Kel Dor gibi nefes gibi cihazları kullanmak zorunda olan Skakoans-de var olduğunu belirtiyor. Star Wars serisinin galaksiler arası düzeyde kendini geliştiren  maskeler veya basınçlı takım elbiseler vardır. [kaynak belirtilmeli] diğer durumda, bunun üzerine hemen hemen tüm gezegenlerin gezegen medeniyetleri olduğunu varsayılmaktadır, bu teori gerçekte iyi temelli ve bu belki uzak bir gelecekte olabilir.

Alan Dean Foster'ın The novelization of A New Hope, ghostwritten  romanı Tusken Raiders ı tanıtan bölümde Tatooine'e kolonize  olan insanlardan bahseder. Bölüm insanların gezegeninin kolonize olmaya, Tusken Raiders ve az sayıda gezegende yerleşmiş insana sömürgeciler arasındaki temasla çok şans vermediğini çok seyrek nüfuslu gezegenin daha uzak bölgelerde yerleşmiş olduğunu anlatır.

Yine aynı romanda, gezegen Yavin i  tanıtan bölüm  yaşanmaz olduğu açıklar. Gezegen boyutlu olarak kendi uydu ayları tarif edilmektedir. Erken insan sömürgecilerin tarafından seçilen"Yavin IV" adı verilen ileri ay bitki ve hayvan yaşamı ile zengin tarif edilmektedir. Bir zamanlar ayın ormanlarda var olduğu ama aya ayak basan insan kaşiflerinin yüzyıllar önce kaybolduğunu eski bir medeniyeti anlatmaktadır. Kendi varlığının tek kanıtı esrarengiz inşa edilmiş çoğu (filmde görüldüğü gibi) geride bıraktıkları antik mimari siteleri ve anıtlardır. O zamanlarda  Rebel Alliance Ay'da kalan tek şey bitki, böcek ve hayvan yaşamı olmuştu, onların gizli üsü olarak Yavin üzerindeki toprak kullanılmıştır. 

Jeanne Cavelos nüfuslu Star Wars galaksinin çok erken kolonizasyonu belge Jedi çizgi roman kitap serisi Tales a işaret ediyor. Onun argümanı, tek bir tür olarak, turun yanı sıra görünen ve yeryüzünde insan gibi yaşayan Star Wars galaksisindeki insanlar, büyük olasılıkla, bir tek Dünya benzeri gezegenlerden kaynaklanan insan türünün tam kökeni veya dünyaya rağmen Star Wars evreni tam olarak bilinmemektedir. O diğer gezegenleri kolonize edebilmek için önerseydi Star Wars galaksisinin insanları genetik olarak değiştirilmiş olamazdı. O Luke Skywalker Tatooine'de hayatını yaşamış ama Hoth'un, Tatooine karşısında tahmini bir iklimde bir gezegene uyum için herhangi bir genetik değiştirilmesinin gerektirmediğini işaret etmektedir.

Onların, kolonize gezegenin iklimini değiştiren insanların, olasılığı ile ilgili sorunlar da vardır. O tür insanlar üzerinde canlı olarak aynı iklimde hayatta kalan Tatooine'deki Tuskin Raider n yanında Jawas olarak insanlar üzerinde yaşadığımız gezegenlerde de yerli türler var olduğu gerçeğini bahseder. Onlardan önce böyle terraforming insan kolonizasyonu ve çevresel değişim / değişmesinde başka iklimde yaşamış, hayatta kalmış olması olası değildir.

Onun önerdiği başka bir olasılık ise oradaki hayatlarına adapte olmadan önce gezegendeki yeni hayata adapte olan yapay amaçlardır.İklim ve yerçekimi bazı varyasyonlar olduğu sürece varyasyonların çok fazla değil birkaç nesil boyunca sömürgecilerce uyarlanabilir olacağıdır. Nesillerin bir süre boyunca, sömürgeciler belki gelişerek evrimsel mutasyonlarla  adapte olur. 

Diğer gezegenler diğer bilim adamları, Cavelos iddialarına göre tomatik olarak nefes almanın sadece Dünya'nınki gibi bir  havaya sahip ve olanlarda lacağını gösteriyor. Bu tür gezegenlerin az sayıda bulunması muhtemel.Benzer atmosferlerde, minimal atmosferik modifikasyonlara ihtiyaç duyulan atmosferlerde, gezegenlerin şansları  büyüktür ama insanların kolayca adapte olabildiği Dünya ' ya benzemez.

Bunların arasındaki  bir diğer konu, insan türü tam bir dünya benzeri çevre ile bir gezegen karşılaşması olası olsaydı çok farklı yabancı türler aynı çevresel kökenli olur ve hatta  aynı çevre koşullarında hayatta kalanlar için, daha olası olurdu, ilk Star Wars filminde Mos Eisly cantina da görüldüğü gibi.

Işın kılıcı

Yeşil ışın kılıcı

Genellikle, ışın kılıcı lazerlerin kompozisyonu olarak bilinir.[5] Ancak, lazer kullanımı birkaç sorun çıkarır:[6]

 • Işının sonunda yansıtabilmek için bir şeylere ihtiyaç vardır.
 • Sıkıştırılmış ve güçlü enerji kaynağı vardır.
 • Lazerler ışınları üzerinde çarpışmazlar.
 • Lazerler sessizdir.
 • Işın kılıcına karşı koyabilen bazı materyaller vardır, bazıları dokunana kadar aktif değildir.

Silahın önceki formları güç kablosu aracılığıyla kılıcın sapına bağlı idi, pil paketleri gerekli olan Star Wars galaksisinde "protosabers" olarak biliniyordu. Pil takımı bir alev yıpranmış ışın kılıcını kullanarak Jedi tarafından giyilen bir kemere bağlı,ona benzeyen,  ancak savaş sırasında Jedi hareketlerini sınırlı tutan  ideal olmayan bir şeydi.

Plazma, bir kuvvet alanında, genellikle bir elektrik ya da manyetik alan tutulması gibi Lightsabers olarak açıklanmıştır. Plazma güç kaynağı, yine bir sorun oluşturan, sadece bir nükleer reaktörün bir çizgide üretilebilir enerji gerektiren kaynaktır. Alan ısısını, bir manyetik alan yapmaktan aciz bir şey içerdiğinden, güç alanı, manyetik olamazdı. Böylece, güç alanının, modern teknoloji ile bilinmeyen bir kalkan olması gerekirdi. İki plazma bıçaklar doğrudan temas halindedir, ayrıca, bu büyük ihtimalle, her iki sabers in içerdiği plazma patlayıcının salınmasına neden olur, yeniden manyetik  olmasına neden olur.

 "gerçek bir lightsaber inşa miyim?" belgeselinde Teorik fizikçi, fütürist ve bilim kurgu meraklısı Dr. Michio Kaku, temel işlevleri ve ışın teknikleri yanı olanakları ve bunları oluşturma sorunlarını tartışır. Dr. Kaku lazerler, kristaller ve plazma olmak üzere ışın için çeşitli güç kaynakları araştırıyor. Kılıcı çift sahnelerde filmlerde görüldüğü gibi ışık madde gibi hiçbir kitle ya da madde olmadığından, birlikte toplantı sırasında modern teknolojiyi kullanarak üretilen, birbirlerini bloke etmez ise sorunların arasına, Kaku bu kılıcın bıçaklarına dikkat çeker. Bunun yerine, bıçaklar başka normal ışık demetleri yapmak yerine birinden geçerdi. Başka tartışılan bir sorun herhangi bir sert yüzey veya nesne tarafından engellenmemesi durumunda, normal ışık sonsuz ulaşır  boyutu sınırlı bir bıçak üretmek için yerinde ışık ışınları tutmak aksine ulaşır. Lazer ışınlarıının parçasıysa eğer, ışık kendisine doğru olan herhangi bir ağırlık bloğunu keser/yakar/eritir.

Kaku ışığı yakalama nispeten yeni uygulama uygulayarak bu sorunu çözümlemeye çalışır. Bu gaz atomları ile dolu küçük bir kap içine lazer fotonlarının ateşi yapılır. Bir gaz atomu çok kısa bir an için ışık kapar ve sonra bir sonraki gaz atom üzerine geçerdi. Işık yavaşlatılması çalışacak, ama büyük olasılıkla aşırı sıcaklık ve çevre riski yıkımına neden olan kabzasını ve wielder açığına aşırı güneş benzeri ısı ile ışık enerjisi bıçağına sahip başka bir sorun yaratacaktır.

Başka bir öneri son derece sıcak olan  ışın kılıcı  şekilde plazma kirişler olarak piyasaya sunulmadan önce tüpler aracılığıyla sağlanan ve daha sonra iyonize bir yakıt kaynağı olarak oksijen ve ısıtmalı hava kullanan, modern lazer kesiciler aynı kavramı kullanarak korunan alanı içinde olabilir olmasıdır.Manyetik olarak denetlenen alan içinde tutulması aynı zamanda bu, plazma profil üretmek için kullanılan enerji miktarını amplifiye bir ışın oluşturmak için de ideal olacaktır. Onlara yaktı almadan gezegenin atmosfere geçmesi için sırayla uzay aracı inşa etmek için NASA tarafından kullanılan, aynı zamanda etkilenmeden 4000 dereceye kadar ısıya dayanabilen seramik gibi yararlı bir kap önermektedir.

Pilin ihtiyac duyduğu güvenilir kaynaklarda küçük kütlelerde enerji üretmek hala problem ama ışın kılıcı tutacağının boyutu için bir limit yok. Kaku'ya göre çözüm yollarından biri nanotube, nanotube iletilen elektrikten oluşan karbon atomlarını kullanarak küçük boyutlarda enerji skalası üretir. [7]

Bir kılıcın Kaku vizyonu ise süper sıcak plazmanın bir ışın olduğudur. kabzası içine saniye küp havanın yaklaşık yüz feet ateş edecek bir dyetanium fan tabanı olan elektromanyetik bobin tarafından tutulan plazma meşalesi vardır. Teleskobik seramik sap Kabzayı çıkarmak ve enerji kabzası içinde depolanan nano piller  onun tabanı tarafından projelendirilen plazma ışınını içerecektir. Kaku da birbirleriei nüfuz edemeyen kendi tür çatışmasına böyle bir enerji ışını / bıçak savunuyor. (Bilgisayarlı) planı formatında yaptığı analiz ve kılıcı tasarımı sonunda Dr. Kaku ışın kılıcının teorik olarak mümkün olduğunu sonucuna varmıştır, ama yine de Star Wars evrenindeki olanlar aynı veya benzer şekilde işlev bazı bilimsel / teknolojik ilerlemeyi gerektirir. Kaku'ya göre teknolojinin geliştirilmesi yaklaşık 50 yıl meselesidir.[7]

Harvard Üniversitesi'nden bilim adamı ekibin bir fizik deney sırasında yanlışlıkla üretilmiş ışın kılıcına  sahip olduklarını iddia etti. Bu "ışın" kavramı Star Wars evrenindekine benzer olsa da, bazılarında hala önemli sorunlar ve farklılıklar vardır. Bu cihazlarda kullanılan fotonlar birbirlerine püskürtüldüğünde ve bir enerji ışını neden olduğunda, iki ayrı kirişler temas ettiğinde Star Wars olanlar aksine, birbirine geçirebiliyoruz.

Ayrıca bakınız

 • Technology in Star Wars
 • Star Wars: Where Science Meets Imagination

Kaynakça

Kaynakça

 1. "Sunset on Tatooine". Astrobiology Magazine, NASA. 31 Mart 2007. 5 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Kasım 2009.
 2. "'Star Wars' planet discovered with two suns". the Guardian. Ian Sample. 11 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2016.
 3. "A 'Star Wars' laser bullet". 8 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2016.
 4. Star Wars Technical Journal by Shane Johnson (page 103) ISBN 0-345-40182-4
 5. Durant, Emile, Paul Michael Cullis, and Liam Gerard Davenport.
 6. "Are lightsabers possible?". physics.org. 26 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.