Firar

Firar, kişi tarafından bir varlığa verilen desteğin çekilmesi veya tamamıyla bırakılmasıdır. Askeriyede firar, kişinin bulunduğu birimi terketmesidir. Kişinin askeriyeden atılması ve hatta idam cezasına çarptırılması ile sonuçlanabilir. Askerin firarı 6. günün sonunda kesinlik kazanır, 6 günden az olan kaçma ise "kısa süreli kaçma" suçunu oluşturmaktadır. Hapishanelerde firar, mahkûm kişinin hapis olduğu yerden kaçmasıdır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.