Fimbrin

Fimbrin veya plastin 1, aktin çapraz bağlayıcı bir proteindir. İnsanlarda PLS1 geni tarafından kodlanmaktadır. Fimbrin, filopodun oluşumu için önem arz eden bir proteindir. Fimbrin; vücutta bağırsak mikrovillusları, kıl hücrelerinin stereosilleri, fibroblastların filopodları gibi değişik hücrelerin çeşitli yapılarında bulunabilmektedir. Fimbrin, stereosillerde ve filopodlarda zar kabartılarındaki polarize aktin filamentleri ile ilişki içerisindedir.

Fimbrin (plastin 1) proteini
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.