Filocoğrafya

Değerler Güney Amerika'daki zehirli ok kurbağasının filocoğrafik tarihçesini detaylı olarak açıklıyor.

Filocoğrafya, biyocoğrafya biliminin bir alt dalı olup, yeryüzündeki organizmaların genetik çeşitlilik örüntülerinin coğrafi varyasyonunu çalışır[1]. Bunu yaparken nötral genetik belirteçlerden yararlanır ve organizmaların evrimsel tarihi hakkında güvenilirliği yüksek çıkarımlar yapar. Başka bir şekilde tanımlamak gerekirse, filocoğrafya organizmaların genetik çeşitliliğin coğrafi varyasyonunu inceleyen bilim dalı olarak da algılanabilir.

İstatistiksel filocoğrafyada klasik filocoğrafyaya ek olarak yapılan çözümlemelerin yanı sıra matematiksel modellemeleri kullanır. Doğada görülen genetik çeşitlilik örüntülerinin nasıl ortaya çıktığını öngören matematiksel modeller üretilir. Daha sonra gözlemleri açıklayan en iyi model saptanıp deneyler ve gözlemlerle test edilir. Bu yolla evrimin ilerleyişi öngörülmeye çalışılır.[2]

Kaynaklar

  1. http://www.filocografya.net/
  2. Cumhuriyet Bilim Dergisi, Dr. İsmail K. Sağlam, 1374/5, 19 Temmuz 2013.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.