Fevzi Bey

Fevzi Bey, (d. 1832, İstanbul Türkiye) - (ö. 29 Haziran 1886), Osmanlı siyasetçive ayrıca 1905 yılında Isparta'da valilik yapmıştır .

Tomruk Ağası İsmail Fuad Bey’in oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra Babıali Tercüme Odası’na girmiş, ardından Telgrafhane’ye nakledilmiştir. Burada telgrafla Türkçe haberleşme tekniğini geliştirmiştir ve Telgraf Müdürlüğü görevine getirilmiş. 30 Ekim 1873 - 17 Şubat 1874 tarihleri arasında İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) Olmuştur. Bu görevden azledildikten sonra Tırnova, Amasya, İzmit mutasarrıflıklarında bulunmuş ve 1880 senesinde emekli edilmiştir. Karacaahmet Kabristanı’na gömülmüştür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.