Ferruhzad

Ferruhzad (ö. 4 Nisan 1059), 1052-1059 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.

Gazneli Sultan Mesut'un gulâmlarından birinin Tuğrul Bozan'ı hançerlemesi sonucu, sağ kalan üç şehzade de kurtulmuş oldu. Bundan sonra Gazneli komutanlar bir araya geldiler ve sultanlık için Şehzade Ferruhzad'ı seçtiler.[1]

Sultan Ferruhzad, saltanat değişikliğini öğrenen ve Gazne'ye yürüyen Selçukluları bozguna uğrattı ve Çağrı Bey, Horasan'a çekildi. Daha sonra büyük bir Gazneli ordusunun Toharistan'da Selçuklu ordusunu mağlup etmesi sonucu babasından Gaznelilere saldırmak için süresiz izin alan Alp Arslan, 1053'te Gaznelileri yenilgiye uğrattı. Sultan Ferruhzad'ın 4 Nisan 1059'da ölmesi üzerine, yerine kardeşi İbrahim bin Mesut geçti.[2]

Kaynakça

  • Bosworth, Clifford Edmund (1977). The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, The Dynasty in Afghanistan and Northern India 1040–1186 Columbia University Press, New York. ISBN 0-231-04428-3
  • Merçil, Erdoğan (1989). Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Yayınevi, Ankara, ISBN 975-16-0189-4.
  • Şebânkâreî, Muhammed b. Ali. Mecmau'l-Ensâb fi't-Tâ-rih, İstanbul Yeni Cami Kütüphanesi. no: 909.

Dipnotlar

  1. Şebânkâreî, s.85
  2. Bosworth, The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, s.51-52

Dış bağlantılar

Önce gelen:
Tuğrul Bozan
Gazne Sultanı
1052-1059
Sonra gelen:
İbrahim bin Mesut
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.