Ferik İbrahim Paşa

Ferik İbrahim Paşa ( d. 1815 İstanbul - ö. 1891 Üsküdar) ilk Türk ressam.

Ferik İbrahim Paşa, Hisar

Mırati Mühendishane ve Elvahı Nakşiye kolleksiyonları, İbrahim Paşa'yı ilk Türk Ressamı olarak tescil etmektedir.

Mühendishanei Berrii Hümayun’u 1835 yılında bitirdi. İkisi resim eğitimi görmek üzere Avrupa’ya gönderilen on öğrenciden biri Ferik İbrahim Paşa, diğeri Mülazim Sani İbrahim Efendi’dir. Nizamı Cedid Yüzbaşıları’ndan Konya’lı Kulaksız Mustafa Paşa’nın oğlu olan sanatçının öğrenim için gittiği yerin Viyana mı, Londra mı olduğu net olarak bilinmemesine rağmen; arkadaşlarının Londra’ya gittikleri gözönüne alındığında kendisinin de Londra’ya gittiği kesinlik kazanmaktadır. Bu dönemde resim eğitimi amaçlı ilk kez subay veya askerî okul öğrencileri arasında Ferik İbrahim Paşa ve Tevfik Paşa dan sonra, Süleyman Seyyid ve Şeker Ahmet Paşa da Avrupa’ya gönderilen ressamlardandır. Yurt dışından ne zaman döndüğü bilinmemekte ise de Sultan Abdülmecid’e resim dersi verdiği ve portresini yaptığı bilindiğine göre Abdülmecid zamanında döndüğü ve Ferik (Korgeneral) rütbesine yükselerek Askeri Şura üyelliğinde bulunduğu da bilinmektedir. Bu dönemde çok sayıda eser ürettiği Halil Bey’in Elvahı Nakşiye adlı kitabından anlaşılmakta ve bu eserlerinin Şeker Ahmet Paşa tarafından satın alındığı yazılmaktadır.

Sanatçı yetiştiği döneme göre klasik ekole aitt olmasına rağmen; gerçek anlamda realizme inandığını kabul ettirecek en önemli eseri Abdülmecid 'in portresidir. Sanatçının bu portreyi, Padişahın yüzündeki çiçek hastalığı bozukluklarını ihmal etmeden oluşturmuş olduğu ve bu yüzünden de Bursa 'ya sürülmüş olması bunun kanıtıdır. II. Abdülaziz devrinde de itibar görmüş olan sanatçı 1891 yılında 76 yaşında Üsküdar’da öldü.. Usküdar Özbekler Dergahı’nda yatmakta olan Ferik İbrahim Paşa’nın çoğu peyzaj ve natürmort olan eserleri arasında II. Abdülaziz 'in bir portresinin de bulunduğu söylenmektedir.[1]

Ferik İbrahim Paşa, Peyzaj

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.