Ferekidis

Ferekidis, (Yunanca Φερεκύδης) MÖ 600 yıllarında yaşamış yunan filozof. Siros adasından gelmektedir ve Yedi sanat'ın ortaya çıkışıyla çağdaştır, onlar üzerinde farklı yetkelere sahip sayılmaktadır. "Doğa ve Tanrılar Hakkında" yazıları bilinmektedir. Miletli Thales'in yanı sıra ünlü Pythagoras'ın öğretmenliğini yapmıştır. Diğerleri gibi o da felsefenin temellendiricilerinden biri olarak daha sonra rönesansta düşünceleri etkili olmuştur. Ünlü ressam Giorgione, her üç filozofu canlandıran bir resim yapmıştır. Bu resimde Ferekidis bir doğulu olarak resmedilir, cünkü rönesansta Siros'lu olarak değil Suriyeli olarak tanıtılmıştır.

Pherecydes
Giorgione'nin resminde felsefenin üç kurucusu

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.