Feraizcizade Mehmet Şakir

Feraizcizade Mehmet Şakir (18531911), Türk oyun yazarı. Babası Feraizci-zade Hacı Hasip Efendi'dir. 14 Rebîü'l-âhir 1296/26 Aralık 1852'de Bursa'da doğmuştur. Çok iyi bir öğrenim görmüş, çeşitli işlerde çalışmıştır. Bir ara Fasulyeciyan topluluğuna diksiyon ve edebiyat dersleri verdi. Çeşitli memurluklarda bulunmuştur. Bunlar: Maliya Hazine-i Celîlesi Mühimme ve Hüdavendigar vilayetinde Tahrîr-i Emlak ve Tahrîrat kalemlerinde mülâzemetle görev yapar. 2 Ağustos 1867'de tine mülazemetle Mektûbî Kalemi'ne girmiştir. 14 Mayıs 1872'de Mektûbî Kalemi müsevvidliğine getirilmiştir. 15 Mart 1876'da Mektûbî Kalemi mümeyyiz-i evvelliğine nakl edilmiştir. 1883'te Bursa'da bir basımevi kurdu ve Nilüfer dergisini yayımladı.[1] Ayrıca birçok kitap bastı. Molière'in etkileri görülen oyunlarında geleneksel Türk oyunlarının öğelerini ve yöntemlerini Batı'nın sahne teknikleriyle kaynaştırmaya çalışmış olan yazar 1911 yılında vefat etmiştir.

Eserleri

Kaynakça

  1. Alev SINAR ÇILGIN, "Bursa'nın İlk Edebiyat ve Sanat Dergisi: Nilüfer", Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 10, 2006/1
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/8/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.