Fen

  • Fizik, kimya, ve biyolojiye verilen ad.
  • Fizik, kimya, matematik ve biyolojiden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik.
  • Bilim, bilgi.
  • Satrançta kullanılan Forsyth-Edwards Notasyonu
  • Fen, Norveç'te bir yerleşim yeri
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.