Felsefi mantık

Felsefi mantık, felsefi problemleri çözmek veya bu problemler hakkındaki tartışmayı ilerletmek için geleneksel mantık yöntemlerinin kullanıldığı felsefe alanlarına gönderimde bulunur.[1]

İfade aynı zamanda klasik veya geleneksel mantığın uzantısı olan mantık türleri için de kullanılır.Bu kullanım, Blackwell'in çıkardığı felsefe serilerinin bir kitabında da Blackwell Companion to Philosophical Logic olarak kullanılmıştır.[2]

Kaynakça

  1. Dale Jacquette, A Companion to Philosophical Logic, Wiley-Blackwell: 2002.
  2. Lou Goble (ed.), The Blackwell Guide to Philosophical Logic, Oxford: Blackwell: 2009 (0-631-20693-0).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.