Feleknâme

Feleknâme, 1301 yılında, Türk şair Gülşehrî tarafından Farsça kaleme alınmış bir mesnevidir. Eserde insanın nereden geldiği ve nereye gideceğine değinilir, dönemin astronomi, teoloji ve astroloji bilgisine dayanan çeşitli bilgiler verilir. Gülşehrî’nin mutasavvıf olması sebebiyle eserde tasavvuf etkisi görülür.

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/21/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.