Faustinopolis

Faustinopolis, (Grekçe: Φαυστινόπολις) Colonia Faustinopolis ya da Halala, Anadolu'nun Kapadokya bölgesinde, Tyana'nın 20 km güneyinde ve Gülek Boğazı yakınlarında yer alan bir antik kent. Kentin adı, Marcus Aurelius'un eşi Genç Faustina'dan gelmektedir.

Bu yerleşim yeri, günümüzde Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, ya merkez bucağına bağlı Toraman köyü[1] ile Başmakçı köyü[2] arasında bulunmaktadır. Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan şehrin kalıntıları III. Gordianus'u anan bir yazma sayesinde belirlenebilmiştir. Antik kentte kayalık bir akropolis mevcuttur.[2]

Tarihi

Marcus Aurelius, Anadolu'da aldığı diğer topraklarda Roma kolonileri kurma çabası içerisinde seyahat etmekteydi. Syria'dan dönüşte eşi Faustina, MS 176'da Kapadokya'daki Halala adında bir köyde ölünce, Marcus Aurelius onun anısına köyü şehir statüsüne yükseltmiş ve adını onun şerefine "Faustina’nın kenti" manasında "Faustinopolis" olarak değiştirmişti.[3]

Sinekdimos'un yazarı İeroklis, şehrin yerini "Cappadocia Secunda" (Tyana civarı) olarak tarif etmiştir.[4] Şehir, Antonine ve Bordeaux (ya da Kudüs) yol haritalarında (Latince: itinerarium) da yer almıştır.

Şehir, İeroklis'e ve Notitiae'ye göre Bizans İmparatorluğu döneminde "Cappadocia Secunda" eyaletinin piskoposluk merkezi olarak göre yapmıştır.[2]

İslami fetihler ve onların ardından gelen Arap istilalarından sonra antik kent, Hasangazi yakınlarındaki Lüle Kalesi (Loulon) için terk edilmiştir.

Faustinopolis, Roma Katolik Kilisesi'nin fahri başkonsolosluklarından birisidir.[5]

Kaynakça

  1. Richard Talbert, ed. (2000). Barrington Atlas of the Greek and Roman World. Princeton University Press. p. 66, and directory notes accompanying.
  2. "Faustinopolis" - The Princeton Encyclopedia of Classical Sites
  3. Historia Augusta, "M. Ant. Philos." 26.
  4. İeroklis, sf. 700.
  5. Catholic Hierarchy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.