Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, harp tarihi/askerî tarih araştırmalarının sistematik ve sürekli kılınabilmesi için Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde kurulan enstitü.

Tarihçe

6756 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun” ile kurulan Milli Savunma Üniversitesinin bünyesinde, Bakanlar Kurulunun 14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9522 numaralı kararı ile organizasyonu tamamlanarak kurulan Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü (Fatih HATEN), 17 Ekim 2017 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.[1]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.