Faselis

Faselis ya da Phaselis, Likya'da bulunan bir Antik Yunan ve Roma şehri. Günümüz Kemer şehrinin yakınlarındadır.

Ana yol
Su kemeri

Olimpos Beydağları Millî Parkı içinde çam ve sedir ormanları arasında yer alan antik Faselis Antik kenti, Kemer'in 16 km batısındadır. Antalya - Kumluca karayolu üzerinden ulaşılır.

Yerleşim

Kent MÖ 7. yüzyılda Rodos'lular tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar Likya'nın doğu kıyısının en önemli liman özelliğini korumuştur. Faselis'in dört limanı vardır. Bunlar; Kuzey Limanı, Savaş Limanı veya Korunmuş Liman ve Güneş Limanı'dır. Kentin ortasında 20-24 metre genişliğinde bir cadde vardır. Bu caddenin güney ucunda Hadrian Su Yolu Kapısı bulunur. Caddenin iki yanında gezinti yolları ve dükkânlar vardır. Bunların da yakınında Hamamlar, Agora ve Tiyatro gibi kamu yapıları bulunur. Bu yapıların tarihinin MÖ 1. ve 2. yüzyıla kadar uzandığı düşünülmektedir. Kent merkezi ile 70 m yükseklikteki plato üzerine kurulmuş olan yerleşim yeri arasında su kanalları vardır.

Tarihçe

Antik kent kuruluşu hakkındaki en net bilgiler M.Ö. 690'nı işaret etmektedir. Rodoslular tarafında koloni kent'i olarak kurulan şehir Coğrafi konumu ile önemli bir liman kenti olduğunu göstermekte.Biri yarımadanın kuzeyinde diğeri kuzeydoğuda üçüncüsü ise güneybatı kıyısında yer alan üç limana sahiptir.Limanları, agoraları ve şehir sikkeleri üzerindeki gemi betimlemeleri Phaselis’in ticari liman hüviyetini vurgulamaktadır.

Anti kent Phaselis bazen Likya bazen Pamfilya bölgesi şehri olarak gösterilir. Gerçekte her iki bölgenin sınırları arasında yer almaktadır. Şehirde sırasıyla MÖ 5'nci yüzyılda Pers, 4'üncü yüzyılda Kayra Satrabı Mausolos ve komşu şehir Lmyra’nın Kralı Perikles’in egemenlikleri görülür.Antik şehrin tarihteki en önemli zamanı MÖ 333 yılında Büyük İskender'i altın taçla karşılamaları şehir tarihinin en renkli sayfalarından biridir. İskender’den sonra birçok kere el değiştiren Phaselis, MÖ 167’de Likya Birliği'ne üye olup birlik sikkeleri basmıştır. Bir süre komşu kent Olimpos ile korsanların talanlarına maruz kalmasının ardından MÖ 43'te Roma egemenliğine giren antik yerleşim, antik şehirde yeniden yapılanma ve en az 300 yıl sürecek refahın başlangıcı olmuştur.[1]

Örenler

Faselis (görünüm)

Günümüze ulaşan en anıtsal yapı ise su kemerleridir. Şehrin ihtiyacı olan su kuzeydeki tepede yer alan kaynaktan getirilmekteydi. Biri tiyatro karşısında, diğer ikisi güney limana giden ana caddenin sağında olmak üzere üç agora bulunmaktadır. Tiyatronun karşısındaki agoranın içinde bugün Bizans dönemine ait küçük bir bazilikanın kalıntıları yer alır. Şehrin diğer iki önemli kalıntısı ise şehir meydanındaki biri küçük diğeri büyük iki hamam kalıntısıdır. Özellikle küçük hamam kalıntıları Roma Hamamı'nın ısıtma sistemi hakkında bilgiler verir. Tarihçiler şehrin baş tanrıçasının savaşın ve bilgeliğin tanrıçası Athena olduğunu yazarlar. Henüz bulunmamış Athena Tapınağı ve diğer önemli yapıların bugün ormanla kaplı akropol tepesinde yer aldığı düşünülmektedir.[2]

Resimler

Kaynakça

  1. "Phaselis - Antalya". Araştırma yazısı,Yönetmen Tekin Gün. Mootol,Kültür Sanat.(2019). 30 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
  2. "Phaselis Ören yeri - Antalya". "Phaselis",Dünden Bugüne Antalya. Türkiye Kültür Portalı.25 Ağustos 2020. 10 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi.

Dış bağlantılar

Wikimedia Commons'ta Faselis ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.