Faruk Yarman

Ömer Faruk Ağa Yarman (d. 1954, İstanbul), savaş sanayiinde yüksek kademelerde rol oynamış bir mühendis, öğretim üyesi ve iş adamıdır.

Galatasaray Lisesi’nden sonra 1973 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak mezun oldu. Master ve Doktora derecelerini 1982 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT) Nükleer Mühendislik Bölümü’nden aldı. Aynı bölümde, araştırma asistanlığı ve okutmanlık yaparken; Nükleer Silahlar, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji Değerlendirmesi ve Ekonomi yan dallarında derslere devam etti.

Eğitimi tamamlandıktan sonra, 1983 yılında Yardımcı Doçent olarak atandığı Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesinde akademik kariyerine devam ederken, sanayi ve taahhüt sektörüne atladı. Meslek yaşamını ulusal bilim-teknoloji ve sanayi dünyalarının kesiştiği bir eksende devam ettirerek yarı zamanlı öğretim üyeliği yanında; ağırlığı Bilişim ve Savunma Sektörlerinde olan pek çok milli/yabancı şirket ve ortaklığın kuruluşunda ve üst yönetimlerinde girişimci olarak görev aldı. Bu bağlamda pek çok Şirket ve Ortak Girişimde kuruculuk, koordinatörlük, yöneticilik, yönetim danışmanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1986 yılında girdiği STFA (Sezai Türkeş Feyzi Akkaya) Holding’in savunma sektörüne giriş kararı üzerine, özellikle savunmada milli tasarım ve üretim ideali ile kurulan Savronik A.Ş.’nin kuruluşu ve geliştirilmesinde öncü rol aldı, bu şirkette beş yıl Genel Müdürlük yaptı. İlaveten Holding İcra Kurulu Üyeliği ve Koordinatörlük, Grup iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri de yaptı. 2000 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığı HAVELSAN’a Şubat 2003’de Genel Müdür olarak atandı, bu görevi 2011 yılına kadar sürdürdü. Bu görev sırasında bir yıl HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.

Anadolu Üniversitesi (üç yıl), ODTÜ(on yıl), İstanbul Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi- Mühendislik Fakültelerinin Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde; Dışişleri Bakanlığına bağlı Akademi, MSB’ye bağlı SATEM’de yarı zamanlı dersler verdi. Bilkent ve ODTÜ Bilgisayar ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde Sanayi İstişare Kurulu Üyelikleri; bir dönem TÜBİTAK SAGE ve pek çok şirkette danışmanlıklar, geleneksel KHO-ODTÜ SAVTEK (Savunma Teknolojileri Kongresi) gibi etkinliklerde Yürütme Kurulu Üyelikleri, ODTÜ EDMER (e-Devlet Araştırma Merkezi) İstişare Kurulunda görev yaptı.

Öte yandan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’da Savunma Sanayi Sektör Kurulu Başkanlığı (2001-2006) yaptı. Halen TOBB Bilgisayar Yazılım Meclisi, TOBB Savunma Sanayi Meclisi, TÜSİAD, Elektrik Mühendisleri Odası gibi meslek örgütleri üyelikleri devam etmektedir. 1996-2007 yılları arasında Savunma Sanayicileri Derneği (SaSaD)’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. European Defence Industry Group (EDIG)’da, 2003’den sonra yeni adıyla, Avrupa Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayii Birliği’nde (ASD) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup, NATO Industrial Advisory Group (NIAG)’da Türk Delegasyonu’nda yer almıştır.

SSM tarafından “Türk Savunma Sanayiinin Geliştirilmesine Yönelik Hizmetlerinden Dolayı” takdirname (2000), TSK ihtiyaçlarına yönelik bir silah sisteminin geliştirilerek imal edilmesinde gösterdiği gayretlerden ötürü bizzat Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından takdirname (1996) ile; yönetmekte olduğu grup ile birlikte, 1994 yılı Eskişehir Sanayi Odası Ürün Geliştirme Ödülü’ne layık görülmüştür.

Eğitim

Galatasaray Lisesi'nden sonra, 1973 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak mezun oldu. Bu arada Paris'de Eléctricité de France'da altı ay stajyer mühendis olarak çalıştı. Master ve doktora derecelerini Amerika’da Massachusetts Institute of Technology (MIT) Nükleer Mühendislik Bölümü'nden aldı. Aynı bölümde araştırma asistanlığı ve okutmanlık yaparken ilgi duyduğu Teknoloji Değerlendirmesi, Nükleer Silahlanma, Siyasal Bilimler, Uluslararası İş İdaresi ve Makroekonomi yan dallarında lisans üstü düzeyde dersler aldı.

İş Deneyimi

1983'te, Türkiye’ye döndü. Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü'ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Üniversite yıllarında akademik yönlenişlerle giderek artan bir ilgi duyduğu savunma konularına 1986'da tam zamanlı bir profesyonel olarak girdi. Bu bağlamda Askeri Elektronik dalında özgün ürünler tasarlayıp üretmek üzere Sezai Türkeş Feyzi Akkaya Grubunun şemsiyesi altında STFA Savronik AŞ’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. Kendi sentezi olan bir Milli Savunma Sanayi Modeli doğrultusunda Eskişehir'de kurduğu Savunma Sistemleri Grubu'nu yedi yıl yönetti. Bu dönemde STFA Savronik pek çok ilke imzasını attı (F4 ve F5 uçakları için ilk aviyonik ünite tasarım ve imalatı, F104 Harness Test Düzeni, APQ120 Radarı Otomatik Test Düzenek ve Yazılımları ilk özel milli kripto ve elektronik anahtar üretim dağıtım sistemi, ilk askeri gemi inşaatı ve elektronik sistemi entegrasyonu, ilk milli atış kontrol sistemi, v.s.). Daha sonra İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da örgütlenen şirketin sırasıyla; Planlama Müdürü, İş Geliştirme Direktörü, Genel Müdür Yardımcısı ve nihayet Genel Müdürü oldu. Bu arada Holding İstişare Kurulu üyeliği yaptı. Reorganizasyon çalışmalarında Holding Yönetim Kurulu Başkanına katkılar verdi. STFA Grubu’ndan Sn. Sezai Türkeş’in vefatından bir süre sonra, 1999'da ayrıldı. Şubat 2000-Ekim 2001 arasında Havelsan A.Ş’ inde Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı, çeşitli şirketlerde endüstri, Yönetim Kurulu üyelikleri, savunma alanlarında danışmanlık ve taahüt işlerinde girişimlerde bulundu.

Ayrıca 1993 yılından bu yana ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde, yarı zamanlı Öğretim Üyesi olarak dersler vererek devam etmekte olan akademik kariyerine ilaveten, 1998 yılında Endüstri Danışma Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Ocak 2000’den bu yana Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Teknolojiler Eğitim Merkezi (SATEM)’de, Ulusal ve Global Savunma Sanayi konulu dersler vermektedir. Ayrıca Eylül 1999 - Nisan 2000 arasında TÜBİTAK SAGE (Savunma Araştırma Geliştirme Enstitüsü)' nde yarı zamanlı olarak Başkan Danışmanlığı yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Savunma Sanayi Sektör Kurulu aktif üyeliği, 2000’den bu yana Sektör Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.

Öte yandan 1987-1990 yılları arasında Savunma Sanayii Müsteşarlığı, MKEK, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve şirketleri ile milli özel sermayedarların ortak olarak katıldığı Roketsan, Tapasan, Savunma Teknolojileri Müşavirlik (STM) gibi pek çok şirket ile, büyük savunma sanayi projeleri için yabancı ortaklı konsorsiyumların (STFA Grubunda üst düzey yönetici olarak) kuruluş ve teşkilatlanmasında görev aldı.

1996 ve 1997 yıllarında Dış İşleri Bakanlığı bünyesinde, yurt dışında görev alacak genç diplomatlara verilen eğitim programlarında, "Dünya ve Türkiye'de Savunma Sanayi" başlığı altında konferanslar verdi. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'nın savunma sanayii işbirliği için yürüttüğü faaliyetlerine, Savunma Sanayicileri ve İmalatçıları Derneği’nin (SaSaD) 1993 yılından bu yana yürüttüğü Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla, düzenli olarak katıldı. Aynı zamanda 1995-1999 yılları arasında STM Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

Havelsan’da Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde, hisselerin devri sırasında, Thomson Radar ve Thomson İleri Teknoloji şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu.

1996 yılından beri aralıksız olarak Belçika’da, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayicilerini temsilen, Avrupa Birliği'nin askeri kanadı BAB ve WEAG ile ilgili European Defense Industries Group (EDIG) Yönetim Kurulu’nda Türk Delegasyonu Başkanlığı, NATO Industrial Advisory Group (NIAG)' da Delegasyon Üyeliği yapmıştır.

Ayrıca, Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Danışma Kurulu üyeliği, ODTÜ-TSK MODSİMMER (Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi) Merkez Danışma Kurulu üyeliği ve TESİD Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yapmıştır.

Yan Etkinlikler

SAVTEK 2002 Savunma Teknolojileri Kongresi Yürütme Kurulu, KHO-ODTÜ, 24-25 Ekim 2002 Ankara

Türkiye Bilişim Şurası, Eğitim ve ARGE Grupları Raportör ve Moderatörlüğü, 2002, Ankara

Birinci, İkinci ve Üçüncü Savunma Sanayii Koordinasyon Toplantılarına aktif katılım (1996-1999).

7 ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, sırasıyla Askeri Elektronik ve Nükleer Enerji Özel İhtisas komisyonlarında görev.

Birinci Üniversite Sanayi İşbirliği Şurası (1995), Türkiye Bilişim Şurası (2002) gibi etkinliklere raportörlük.

“Doğu Batı İlişkileri” konusunda Salzburg Seminerleri (fellow) (1984).

Dünya ve Türkiye'de Savunma Sanayi ve İlişkin Süreçler konusunda ulusal ve uluslararası pek çok platformda yazılmış, sunulmuş görüş, tebliğ ve yayınları bulunmaktadır.

Ödül ve Dereceler

Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından “Türk Savunma Sanayiinin Geliştirilmesine Yönelik Hizmetlerinden Dolayı” takdirname (2000).

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik bir silah sisteminin geliştirilerek imal edilmesinde gösterdiği gayretlerden ötürü bizzat Kara Kuvvetleri Komutanınca takdirname (1996).

Yönetmekte olduğu Grup ile birlikte, 1994 yılı Eskişehir Sanayi Odası Ürün Geliştirme Ödülü.

1978 Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Master Bursu.

Kitapları

Balyoz davası

HAVELSAN firmasının genel müdürlüğünü yapmaktayken 13 Ağustos 2011 tarihinde Balyoz darbe planı davası kapsamında tutuklandı. 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra Yargıtay'ın alt mahkemelerin verdiği mahkumiyet kararını bozması sonucu tahliye edildi.

Yayınları

  1. Ulusal Savunma Sanayilerinde Bilim-Teknoloji Tabanı, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Dergisi Cilt:1 Sayı:2, Kasım 2002 Ankara
  2. The Survival Power, Small and Medium Enterprises in SMC’s, The Turkish Case, Defense Related SME’s Analysis and Description of Current Conditions, Challenges of Re-adjustment in the 21st Century NATO, ARW, Madeira, 22-27 June 2002
  3. Ulusal Savunma Sanayiimizin Sorun ve Seçenekleri, Genel Değerlendirme, TSK 11. Lojistik Semineri, 16-17 Nisan 2002 Ankara
  4. Bilgi Toplumuna Dönüşüm Eylem Planı, Mayıs 2001 Ankara, Havelsan tarafından DPT’ye Hazırlanan Rapor (Grup Çalışması)
  5. Savunma Sanayiinde Yeni Yapılanmalar Çok Uluslu Sermaye Hareketleri ve Türkiye’nin “Milli” Sentezi, MSB Paneli, Mart 2000, Ankara
  6. Beş yıllık Plan, Elektronik Sanayi, Askeri Elektronik Raporu (Özel İhtisas Komisyonu Üyesi), 1994
  7. Savunma Sanayimizin NAMSA Üzerinden Rekabet Olanakları, Ankara, GenKur Bşk.lığı, NAMSA Toplantısı, 04.10.2000

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.