Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı

Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı (İtalyanca: Fasci Italiani di Combattimento, FIC), 1919 yılında Benito Mussolini tarafından kurulmuş siyasi teşkilat. 1921 yılında ardılı olarak Ulusal Faşist Parti kurulmuştu. Teşkilatın merkezi Milano şehriydi.

Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı
Fasci Italiani di Combattimento
Genel başkan Benito Mussolini
Kurucu Benito Mussolini
Kuruluş tarihi 23 Mart 1919
Kapanış tarihi 9 Kasım 1921
Ardılı Ulusal Faşist Parti
Merkez Milano, İtalya
Gazete(leri) Il Popolo d'Italia
İdeoloji İtalyan faşizmi
Cumhuriyetçilik
Ulusal sendikalizm
Siyasi pozisyon Aşırı sağ

İtalya, I. Dünya Savaşı'nın sonunda galip devletler arasındaydı. Fakat ülke zayıflamıştı çünkü savaşa girerken elde etmek istedikleri kazançları sağlayamamışlardı. Savaş sona erdikten sonra ülkedeki sosyal zayiat daha da keskinleşmişti. Ülkedeki egemen güçlerin bir kısmı kötü gidişatın önüne geçebilmek için halkın yönetimini güç yoluyla ele almak gerektiğini ileri sürüyorlardı. Bu amaçla İtalya'da çeşitli partiler kuruldu. Bunlardan biri de Mussolini tarafından kurulmuş "Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı" isimli örgüt idi. Bu örgütün birçok şehirde yerel birimleri oluşturulmuştu. Bu birimlere fasci adı verilmişti. Fasci sözcüğü İtalyancada "deste", "birleşme" ve "grup" demektir. Teşkilatın programını esas olarak üç amaç teşkil etmişti: İş birliği, onu temin eden güçlü devlet egemenliği ve milliyetçilik. ("Millet her şeyden üstündür.")

Bu örgütün üyeleri üzerinde sarı ve kırmızı çizgiler olan siyah gömlekler giyerlerdi. Bu renkler eski Roma'nın simgesi sayılırdı. Bu kurumun temel mücadele hedefleri komünistler, kapitalistler ve sıradan isyancılar idi.

Kongreler

  • I. Kongre: Floransa, 9-10 Ekim 1919
  • II. Kongre: Milano, 24-25 Mayıs 1920
  • III. Kongre: Roma, 7-10 Kasım 1921

Seçim sonuçları

İtalyan Parlamentosu

Temsilciler Meclisi
Seçim Oy % Sandalye +/– Lider
1921 Ulusal Blok ile
37 / 535
Benito Mussolini

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.