Exodus

Exodus sözcüğünün farklı manaları ve kullanımları vardır:

Dini tarihte

  • Exodus (kutsal kitap), Türkçe "Mısırdan Çıkış" olarak da adlandırılan Tevrat'ın ve Hristiyan İncil'inin ikinci kitabı.
  • Exodus (din), yukarıda belirtilen kutsal kitapta anlatılan olay, Mısırdan çıkış.

Modern tarihte

  • Exodus (gemi), Yahudi mültecileri taşıyan ve 1947'de Filistin'e girmesine izin verilmemiş gemi.

Edebiyatta

  • Exodus (roman), Leon Uris tarafından kaleme alınmış 1958 tarihli roman.

Sinemada

Müzik

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.