Evlilik içi tecavüz

Evlilik içi tecavüz, eşin rızası alınmadan yapılan cinsel ilişki eylemidir.Rızanın yokluğu tecavüzün oluşması için temel etmendir; fiziksel bir zorlama olmasına gerek yoktur. Evlilik içi tecavüz, bir tür aile içi şiddet ve cinsel istimardır. Tarihe bakınca, cinsel ilişki eşlerin hakkı olsa da bugün dünyanın birçok yerinde eşin rızası alınmadan yapılan seks tecavüz olarak tanımlanıyor.

Evlilik içindeki cinsel ve aile içi şiddet sorunları ve daha özel olarak kadına yönelik şiddet konusu, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ilgiyi kendinde toplamaya başladı. Yine de birçok ülkede evlilik içi tecavüz ya ceza hukukunun dışında kalmaktadır ya da yasadışı olmasına karşın büyük oranda tolere edilmektedir. Yetkili makamların suçu takip etme konusundaki isteksizliğinden, evlilikte rızasız cinsel ilişkinin yasa dışı olduğuna dair kamuoyunun bilgisinin olmamasına kadar değişen faktörler nedeniyle yasalar nadiren uygulanamaktadır.

Evlilik içi tecavüzün kurbanı büyük oranda kadınlar oluyor. Gerilen evliliklerde, evlilik içi tecavüze şiddetin bir formu olarak sık sık ratlanır. Evlilik içi tecavüzü suç sayma ve kovuşturma konusundaki isteksizlik, geleneksel evlilik görüşlerine, dini doktrinlerin yorumlarına, erkek ve kadın cinselliği hakkındaki fikirlere ve bir eşin kocasına boyun eğdirilmesine ilişkin kültürel beklentilere dayandırılmıştır. Bu tür evlilik ve cinsellik görüşleri, çoğu Batı ülkesinde 1960'lardan ve 70'lerden itibaren özellikle ikinci dalga feminizm tarafından sorgulanmaya başlandı ve kadının bdeniyle ilgili tüm meseleleri kendi kaderini tayin etme hakkının kabul edilmesine yol açtı. Başka bir deyişle bu tarihtan sonra kadınların kendi bedeni üzerinde tek yargı sahibi olduğuna dair bilinç aşılanmış oldu.

Birçok ülke evlilik içi tecavüzü 20. yüzyılın sonlarında suç olarak kabul etti. 1970'lerden önce çok az hukuk sistemi evlilikte gerçekleşen tecavüzü soruşturdu. Suç tanımı birçok yönden evliliği yasal savunma olarak kullanmayı engelledi. Birçok ülkede evlilik içi tecavüzü meselesi muğlaktır. Kimilerinde tecavüz bahsi altında işlenmiştir. Ancak bunların pek azında koruyucu bir yasa olabilmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.