Evapotranspirasyon

Evapotranspirasyon, evaporasyon ve transpirasyon kelimelerinin birleşmesinden oluşan, bitkinin su tüketimi ve buharlaşma ile birlikte su toplamıdır. Aktüel evapotranspirasyon ve potansiyel evapotranspirasyon olarak ikiye ayrılır.

Hesaplanması

Bu hesaplama çok karmaşık bir işlemdir. Bölgedeki buharlaşma genellikle buharlaşma panları (lisimetre) yardımı ile hesaplanabilinir. Bu yöntemde hacmi belli bir kaba su konulur ve belirli aralıklarla suyun eksilme miktarı (buharlaşma) ölçülür ve tekrar su ile tamamlanır. Bitkinin su tüketimi ise her bitkiye göre farklılık gösterir. Genel olarak daha evvelden konu ile ilgili yapılmış kaynaklardan faydalanılır. Bu iki değerin toplanması evopotranspirasyon değerini verir.

Önemi

Bitki sulama projelerinin yapılması veya sulama rejiminin belirlenmesi gibi konularda evapotranspirasyon önemlidir. Bitkisel üretim yapılan ziraai çalışmalarda kullanılır. Bu değerlerin bilinmesi ile uygulanan sulamalarda önemli ölçüde tasarruf da sağlanabilir. Bu konu ile ilgili olarak Üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümleri daha ayrıntılı çalışmalar yapmaktadırlar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.