Etmoid kemik

Ethmoidal kemik (Yunanca: ethmos "elek"), burun boşluğunu beyinden ayıran, kafatasında bulunan bir kemiktir. Burunun üst kısmında ve orbitallerin arasında bulunur. Bu kübik kemik süngerimsi yapıda olduğu için hafiftir. Ethmoid kemik göz orbitallerini oluşturan kemiklerden biridir.

Kemik: Ethmoidal kemik
Kraniyal kemikler
orbit ile eklem yapan yedi kemik. (Ethmoid is brown)
Gray's subject #36 153
MeSH Ethmoid+bone

Eklemleri

Ethmoid kemik on beş kemikle eklem yapar

  • Dört tanesi nörokraniyumla - frontal, sfenoid
  • On bir tanesi viscerokraniyum(yüz kemikleri) ile- iki tanesi burun kemiği ile, iki tanesi maxilla ile, iki tanesi lakrimal kemik ile, iki tanesi palatin ile, iki tanesi inferior nasal conchae ve vomer ile eklem yapar.

Yaralanma

Lamina papyracea'nın kırılması, ethmoid labirent kemiğin lateral plakası, nazal kavite ve ipsilateral yörünge arasında inferomedial orbital duvar boyunca, orbital amfizem ile sonuçlanan iletişimine sağlar. Nazal kavitede basıncın artması, örneğin hapşırma sırasında görülmesi gibi, geçici eksoftalmi'ye kadar gider.

Magnetosepsyondaki Rolü

Bazı kuşlar ve göç eden hayvanların ethmoid kemiklerinde, Dünya'nın jeomanyetizmasında yönlerinin bulmaya izin veren bir manyetik katman vardır. İnsanlar da bunun gibi bir katmana sahiptirler, fakat bu katmanın işlevini kaybettiğine inanılır.

Ek Resimler

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.