Ersatzheer

Ersatzheer, I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı sırasında kurulan Alman Ordusu'nun ana yurttaki birimlerini idare eden askerî kuruluşu. Yeni alınan askerlerin temel eğitimi vermek, kumandanları yetiştirmek, tümenleri yeniden oluşturmak ve yeni teknolojilerle üretilen silahları denemekle görevliydi.

Heer (Kara kuvvetleri)'in piyade, süvari, topçu ve panzer başta olmak üzere çeşitli askerî sınıfların müffetişlikleri, Eğitim Şubesi, Subay Eğitim Şubesi, Normal Kara Kuvvetleri Şubesi (Allgemeine Heeresamt), Kara Kuvvetleri Silah Şubesi (Heereswaffenamt), Kara Kuvvetleri İdarî İşleri Şubesi (Heeresverwaltungsamt) gibi bölümlerden oluşturulmuş ve 1944'te Heerespersonalamt de Ersatzheer'e dahil edilmiştir.

II. Dünya Savaşı

1941 - 1943 yıllar arasında yaklaşık 2 milyon neferi barındırıyordu. Ancak savaşın son aşamasında bunların çoğu cephelere gönderildiği için sayıca son derece azalmıştır. 20 Temmuz suikast girişiminde önemli rol oynamış ve Ersatzheer emrindeki bütün askerler harekete geçerek hükûmet organlarını işgal etmeyi planlamıştır. Suikast girişiminden sonra başkanı (Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber der Ersatzheeres) Friedrich Fromm tutuklanıp idam edilmiştir. Olaydan sonra Adolf Hitler artık generallere güvenemez olduğu için Ersatzheer'ın başkanlığına SS mensubunu tayin etmiştir.

Başkanlar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.