Erke Hanım

Erke - Türk ve Altay mitolojisinde Ayartıcılık Tanrıçası. İrke Hanım da denir. Baştan çıkarıcı, ayartıcı tanrıçadır. Nazlı olarak tanımlanır. Erke Sultan (Erke Solton) da denir. Teleğütlerde Erkey adlı bir Tanrının varlığından bahsedilir. Ülgen'e kurban sunmak için göğe çıkarken kamı yolundan alıkoymaya çalışan kötü melek/ruh. Bazı Türk boylarında Erlik'in iki kızından biri olduğuna inanılır (Diğeri Kiştey'dir).

Etimoloji

(Er/Erk/Erh) kökünden türemiştir. Erkli, güçlü, kuvvetli demektir. Egemenlik anlamı vardır, işve cilve, naz çeriğine de sahiptir. Ayrıca ayartma anlamı da taşır. Bazı lehçelerde arzu, istek manalarına gelir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.