Eriador

Issızdiyar, Tolkien'in yarattığı Orta Dünya'nın kuzeybatısında kurgusal bir bölge.

Doğudan Dumanlı (Puslu) Dağlar, batıdan Mavi Dağlar tarafından çevrilidir. Üçüncü Çağ'da ıssız topraklarla doludur. Çünkü daha önce Angmarlı Cadı Kral ile yapılan savaşlar ve Büyük Veba salgını ile insanlar yok olup gitmiş ya da göç etmişlerdir. Bozdiyar'de az sayıda vahşi yaşar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.