Erdoğan Sanalan

Erdoğan Sanalan (d. 12 Ekim 1930, Erzincan) Türk büyükelçi.[1]

1950'de Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş, 1954 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Meksika Büyükelçisi (1979-1983), Dışişleri Bakanlığı Yüksek Müşaviri (1983-1984), Kültür İşleri Genel Müdürü (1984-1987), Lüksemburg Büyükelçisi (1987-1993) ve Dışişleri Bakanlığı Müfettişi (1993-1995) olarak görev yapmıştır.

Kaynakça

  1. Çankaya, Ali. Yeni Mülkiye târihi ve mülkiyeliler (Mülkiye şeref kitabı): cild. S.B.F. meʼzunları, 1950-1960. SBF.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.